Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Skróty najlepszych prac, nadesłanych na konkurs zostały opublikowane w książce „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych”. Publikacja może być uwzględniania w ocenie dorobku naukowego poszczególnych uczonych i jednostek naukowych. Kolejne tomy (wydane w latach: 2000, 2003, 20082012) zostały szeroko rozpowszechnione w bibliotekach i instytucjach naukowych w całym kraju.

Autorzy wybranych prac byli ponadto zapraszani do wygłoszenia referatów na specjalnym seminarium poświęconym zastosowaniu metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych, które jest organizowane corocznie przez firmę StatSoft Polska (zazwyczaj w październiku) w Warszawie. Uczestnikami (co roku ponad 300 osób) są to osoby nie tylko z uczelni, ale wszyscy zainteresowani tą tematyką.