Nagrody

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody dla autorów, promotorów i wydziałów:

Pula nagród dla autorów i promotorów prac: 10 000 tys. zł

Nagrody zostaną podzielone pomiędzy autorów i promotorów prac.

Nagrody dla wydziałów promujących nagrodzone prace:

Szkolenie zamknięte dla grupy pracowników wydziału wybrane z oferty kursów organizowanych przez StatSoft Polska.

Konkurs na najlepszą prace doktorancką i magisterską  - dyplomy

Dyplomy

Oprócz nagród pieniężnych autorzy i promotorzy najlepszych prac oraz wydziały, na których one powstały otrzymują pamiątkowe dyplomy. Dyplomy są wręczane podczas uroczystości uczelnianych w obecności władz uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wręczenia dyplomów z poprzednich edycji konkursu.