StatSoft - Polskie Towarzystwo StatystycznePatronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne

Organizatorem konkursu jest firma StatSoft Polska.

Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oferowanym przez nas oprogramowaniu.
Konkursowi towarzyszą nagrody dla autorów nagrodzonych prac, promotorów oraz wydziałów, na których odbyła się promocja.

Do tej pory odbyło się dziewiętnaście edycji konkursu.
Zapraszamy do zapoznania się z
regulaminem konkursu
oraz listami zwycięzców z lat: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998.

Poprzednim edycjom konkursu towarzyszyła publikacja „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych”, zawierająca skróty wybranych prac. Publikacja może być uwzględniania w ocenie dorobku naukowego poszczególnych uczonych i jednostek naukowych. Kolejne tomy (wydane w latach: 2000, 2003, 200820122016) zostały szeroko rozpowszechnione w bibliotekach i instytucjach naukowych w całym kraju.Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych