Badania naukowe

Postęp wiedzy, jaki dokonuje się w wielu dziedzinach współczesnej nauki w coraz większym stopniu opiera się na prowadzonych na szeroką skalę badaniach empirycznych. Warunkiem powodzenia projektu badawczego jest poprawne zaplanowanie i przeprowadzenie badań. Kolejnym niezbędnym elementem jest dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych metod analizy danych odpowiednich pod kątem postawionych hipotez i pytań badawczych.

Programy z rodziny STATISTICA zawierają wszystkie niezbędne narzędzia analizy danych, jakie mogą być potrzebne w badaniach naukowych. W jednym spójnym środowisku STATISTICA udostępnia zespołom badawczym szeroki zakres podstawowychzaawansowanych metod statystycznej analizy danych, techniki modelowania oraz nowoczesne metody data mining służące do wszechstronnej eksploracji i wydobywania wiedzy z dużych zbiorów danych. Zestaw procedur analitycznych STATISTICA jest uzupełniony znakomitą wizualizacją danych. Rezultaty analiz łatwo jest dostosować do potrzeb publikacji (niezwykle bogaty wybór i wyjątkowa jakość wykresów, nieograniczone możliwości ich dostosowywania i zapisu w odpowiednim formacie i rozdzielczości).

STATISTICA z jednej strony charakteryzuje się przyjaznym interfejsem oraz łatwością obsługi, a z drugiej pozwala w dużym stopniu na modyfikację parametrów stosowanych algorytmów. Bardzo ceniona przez naukowców i godna podkreślenia jest jednak możliwość tworzenia własnych procedur analitycznych i graficznych w środowisku Visual Basic, zapisywanie i automatyzacja analiz oraz integracja z popularnym językiem R.

Badania naukowe
Obecnie projekty badawcze stają się coraz bardziej interdyscyplinarne i realizowane są przez duże zespoły badawcze, co powoduje konieczność
analizy i opracowywania danych jednocześnie i korzystania z narzędzi pracy grupowej. STATISTICA Enterprise jest ceniona przez zespoły badawcze ze względu na środowisko pracy grupowej, zarządzanie użytkownikami i udostępnianie różnorodnych źródeł danych, współdzielenie szablonów analiz i raportów. STATISTICA Enterprise Server umożliwia zespołom badawczym pracę przez Internet w środowisku przeglądarki oraz łatwe udostępnianie wyników analiz w Internecie. Oddaje też do ich dyspozycji potężną moc obliczeniową architektury klient-serwer i przetwarzania wieloprocesorowego.

Warunkiem powodzenia projektu badawczego jest nie tylko dostęp do szerokiej gamy procedur i narzędzi analitycznych, ale też umiejętność doboru właściwych metod analizy zebranych danych pod kątem postawionych hipotez i pytań badawczych oraz właściwa interpretacja otrzymanych wyników. Nasz zespół analityków wspiera zespoły badawcze swoją specjalistyczna wiedzą i doświadczeniem z zakresu analizy danych i systemów informatycznych i uczestniczy w realizacji badań innowacyjnych w ramach świadczenia usług konsultingowychimplementacyjnych.

Naszych klientów wspomagamy też poprzez organizację wielu ogólnych i specjalistycznych kursów i warsztatów, prowadzonych przez znakomitych wykładowców akademickich o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie konsultacji praktycznych zagadnień związanych z planowaniem i analizą wyników badań empirycznych.

Na naszych stronach można znaleźć wiele przykładów zastosowania metod analizy danych do rozwiązywania problemów badawczych w różnych dziedzinach badań empirycznych.

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw teoretycznych metod statystycznych oraz ich wykorzystaniem do opracowywania wyników badań zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą książkową. Wśród autorów znajdują się wybitne autorytety w dziedzinie analizy danych. Niezwykle obszerny przegląd różnorodnych zastosowań analizy danych można znaleźć w publikacji Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych.

Badania naukowe
Doświadczeniem i wiedzą dzielimy się w trakcie organizowanych cyklicznie seminariów dotyczących zastosowań analizy danych i technik data mining w różnych dziedzinach.

Pracownikom naukowym uczelni i studentom oferujemy specjalne warunki korzystania z programów STATISTICA.

StatSoft promuje także młodych badaczy, organizując corocznie konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych, zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

Warto przeczytać: