Transport i logistyka W warunkach nasilającej się konkurencji odpowiednie zarządzanie zagadnieniami logistycznymi daje cenną przewagę nad innymi rynek przedsiębiorstwami. Poprawa jakości przedsięwzięć logistycznych jest jednym z kluczowych zagadnień, które może pomóc zwiększyć przewagę nad konkurencją. Procesy logistyczne nie zawsze dają się opisać w sposób dokładny, przez co warto sięgnąć po odpowiednie metody statystyczne. Wspomagając się odpowiednimi narzędziami do statystycznej analizy danych, jakimi są programy z rodziny STATISTICA, łatwiej jest podejmować trafne decyzje np. O alokacji odpowiednich środków transportu czy też powierzchni magazynowej. Kolejnym aspektem zwiększania swojej siły na rynku jest zdobywanie informacji. Informacja jest uważana za jeden z najcenniejszych zasobów firmy i zdobycie jej np. Z wykorzystaniem metod statystycznych, może przynieść niebanalne korzyści.

Raportowanie: podsumowania i wykresy

Podstawowym zadaniem podczas planowania jest zastosowanie technik, które pomogą w odpowiedni sposób przedstawić dane dla rozważanego problemu i tym samym pozwolą zrozumieć rozważane zjawisko. Program STATISTICA dostarcza użytkownikowi bardzo wielu wykresów, pozwalających przedstawić w zrozumiały sposób skomplikowane układy danych. Cennym źródłem informacji na temat zmian procesach transportowych i logistycznych mogą być również statystyki opisowe oraz testy statystyczne. Pozwalają one np. na ocenę wpływu wywieranego na procesy przez różne czynniki, takie jak wprowadzanie usprawnień. Dla przedsiębiorstw, które swym zasięgiem obejmują wiele jednostek administracyjnych bardzo pomocna okazuje się wizualizacja różnych zmiennych w obrębie tychże jednostek. Zaawansowaną wizualizację na mapach z różnym podziałem administracyjnym, można łatwo uzyskać korzystając z dodatku tworzącego mapy w programie STATISTICA.

Prognozowanie popytu

Prognozowanie popytu Jeżeli mamy do czynienia ze zjawiskami, które zmieniają się w czasie, wtedy dla obniżenia kosztów ważne jest odpowiednio wczesne zaplanowanie zapotrzebowania na zasoby, tak aby wyjść na przeciw zmieniającym się warunkom. W przypadku, gdy dysponujemy danymi dotyczącymi rozważanego zjawiska, wtedy wykorzystując analizę szeregów czasowych w STATISTICA możemy zbudować model procesu i przewidzieć jego przyszłe zachowanie. Do dyspozycji analityka jest bardzo wiele metod ale w zagadnieniach logistycznych szczególnie polecane są modele Holta i Wintera.

Metody Data Mining

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj działanie większego przedsiębiorstwa bez systemu informatycznego klasy MRP, MRPII czy ERP. Systemy te charakteryzuje rozproszona architektura i możliwość zebrania gigantycznych ilości informacji, które na pierwszy rzut oka nie są ze sobą powiązane. Okazuje się że w zebranej we wspomnianych systemach informacji, drzemie nieodkryta wiedza na temat np. oczekiwań i potrzeb klientów. Aby po nią sięgnąć, często nie wystarczą tradycyjne metody statystyczne lecz wymagane są techniki, które zostały opracowane do radzenia sobie z analizą bardzo dużych zbiorów danych. StatSoft oferuje do tego celu dwa sprawdzone rozwiązania jakimi są STATISTICA Data Miner i STATISTICA Text Miner. Dodatkowe informacje: