STATISTICA jest platformą analityczną dla wielu obszarów zastosowań w organizacjach działających w branży związanej z ochroną zdrowia, takich jak szpitale, kliniki uniwersyteckie, ośrodki naukowe czy towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia zdrowotne.

Szpitale i kliniki

W wielu szpitalach i jednostkach służby zdrowia na całym świecie zaczęto stosować techniki pomiaru i analizy oparte na metodyce Six Sigma.
STATISTICA jest platformą analityczną w pełni wspierającą metodykę Six Sigma, niezależnie od wielkości i zakresu jej implementacji. Nacisk na pomiar i analizę zjawisk położony w metodyce Six Sigma wymaga w pełni funkcjonalnego systemu do analizy danych. System STATISTICA zawiera wszystkie konieczne mechanizmy służące do zarządzania danymi, analizy danych i ich graficznej prezentacji, by zapewnić „zielonym pasom” (Green Belts), „czarnym pasom” (Black Belts) i „czarnym pasom” mistrzowskiego poziomu (Master Black Belts) narzędzie do skutecznej eksploracji danych, określania najbardziej istotnych dla badanego zjawiska czynników i podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz.


Analiza danych i data mining w medycynie
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Narzędzia te są zintegrowane z istniejącym w szpitalu systemem zarządzania danymi, umożliwiając monitorowanie i ocenę występujących trendów krytycznych dla działania całej instytucji, takich jak długość pobytu w szpitalu, częstotliwość wykonywanych zabiegów, liczbę chorych w stosunku do ilości miejsc, opóźnienia w płatnościach itp.

STATISTICA zawiera wszystkie narzędzia analityczne, jakie mogą być potrzebne lekarzom, naukowcom czy kadrze zarządzającej w ich analizach i badaniach, począwszy od narzędzi do analizy graficznej, porównywania różnic pomiędzy grupami czy technik służących do redukcji danych (analiza składowych głównych, analiza czynnikowa), aż po automatyczne generowanie raportów na podstawie szablonów i rozpowszechnianie ich zainteresowanym, uprawnionym osobom.

Ubezpieczenia zdrowotne

STATISTICA jest platformą analityczną umożliwiającą automatyczne przeprowadzanie analiz koniecznych przy monitorowaniu roszczeń o odszkodowanie.
System dostarcza silnych narzędzi do generowania raportów podsumowujących historyczne trendy oraz tendencje, jakie można zauważyć w strukturze nowych roszczeń w rozbiciu na regiony, wiek itp. STATISTICA znakomicie sprawdza się jako system służący do wykrywania nadużyć i nietypowych zachowań.

Przeczytaj o opiniach osób korzystających z efektów pracy naszych konsultantów w Firmie badawczej KCRIinnych…

Artykuły z przykładami analizy i opisami najczęściej stosowanych metod