Ogromna rolę w medycynie odgrywa analiza danych. We wszystkich publikacjach i raportach prezentujących wyniki badań medycznych stosowane są metody statystycznej analizy danych: od etapu planowania badań (np. doboru liczności próby) po budowę modeli opisujących złożone zależności. Zmiana standardów leczenia, stosowanie nowej terapii czy leku muszą być w odpowiedni sposób uzasadnione badaniami empirycznymi. Wymaga się dowodów potwierdzających stawiane hipotezy i zaobserwowane prawidłowości (np. koncepcja Evidence Based Medicine).


Analiza danych i data mining w medycynie
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

W ostatnim czasie w medycynie, farmakologii i epidemiologii szczególne znaczenie zyskuje metaanaliza. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że metaanalizę badań z grupą kontrolną stawia się najwyżej w hierarchii wiarygodności danych z badań klinicznych. Umożliwia ona syntezę wyników wielu niezależnych badań szczególnie w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do danych surowych a dysponujemy jedynie zbiorczymi wynikami tych badań. Podejście takie pozwala rozszerzyć wnioski z pojedynczych badań na szerszą populację oraz zwiększyć wiarygodność otrzymanych wyników. W ramach metaanalizy, oprócz obliczenia efektu łącznego dla określonej miary efektu klinicznego, tworzy się również tzw. wykres leśny (forest plot), ocenia niejednorodność wyników badań, przeprowadza analizę w grupach i analizę wrażliwości.

Medycyna
StatSoft od wielu lat dostarcza rozwiązania informatyczne wspierające statystyczne opracowywanie wyników badań medycznych. Program STATISTICA zawiera wszystkie szeroko stosowane metody analizy danych medycznych (testy parametryczne i nieparametryczne, modele regresji logistycznej, modele log-liniowe, analizę przeżycia, analizę korespondencji oraz inne metody wielowymiarowej analizy danych). Oprócz tych klasycznych metod narzędzia z rodziny STATISTICA oferują także szeroki wachlarz technik data mining. Metody te są coraz częściej stosowane w medycynie, na przykład w celu segmentacji analizowanych obiektów lub poszukiwania skomplikowanych zależności w dużych zbiorach danych.
Zestaw procedur analitycznych doskonale uzupełniają bogate możliwości programu w zakresie wizualizacji danych. Ten unikalny zestaw narzędzi z jednej strony charakteryzuje się przyjaznym interfejsem oraz łatwością obsługi, a z drugiej pozwala w dużym stopniu na modyfikację parametrów stosowanych algorytmów.
Narzędzia STATISTICA zaspokajają często bardzo różne potrzeby zespołów badawczych, bardzo ceniona i godna podkreślenia jest jednak również możliwość tworzenia własnych procedur analitycznych i graficznych w środowisku STATISTICA Visual Basic.

STATISTICA Zestaw Medyczny
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zajmujących się opracowywaniem wyników badań medycznych, przygotowaliśmy specjalistyczne rozwiązanie STATISTICA Zestaw Medyczny. Rozwiązanie to w specjalnie zaprojektowanym interfejsie użytkownika udostępnia wygodne narzędzia do wykonywania tzw. metaanalizy, tworzenia i badania krzywych ROC oraz obliczania wskaźników powiązania lub efektu. STATISTICA Zestaw Medyczny udostępnia m.in. moduł Metaanaliza, który jest narzędziem umożliwiającym syntezę wyników pochodzących z wielu badań pierwotnych i obliczanie na ich podstawie łącznej miary efektu. Pozwala precyzyjniej ocenić wpływ działania analizowanego czynnika oraz rozszerzyć wnioski z pojedynczych badań na szerszą populację. Obliczenia są wykonywane dla szeregu miar efektu, a wyniki można przedstawić w postaci szczegółowego raportu oraz wykresu typu forest plot. Dodatkowo użytkownicy programu STATISTICA Zestaw Medyczny mają do dyspozycji narzędzia do obliczania miar powiązania/efektów na podstawie tabeli 2×2 szeregu wskaźników powiązania lub efektu oraz tworzenia i badaniach krzywych ROC.

Kursy i szkolenia w medycynie

Naszych klientów wspomagamy poprzez organizację wielu ogólnych i specjalistycznych kursów i szkoleń warsztatowych, prowadzonych przez znakomitych wykładowców, o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie konsultacji praktycznych zagadnień związanych z zastosowaniami statystycznej analizy danych w medycynie. Proponujemy między innymi specjalnie przygotowany cykl szkoleń Statystyka w medycynie. Uczestnicy tych kursów poznają metody statystyczne stosowane w medycynie i naukach biologicznych. Omawiane metody ilustrowane są praktycznymi przykładami, ułatwiającymi zrozumienie idei poszczególnych metod i późniejsze ich zastosowanie. Szczególny nacisk położony jest na właściwą interpretacje otrzymanych wyników.

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu analityków wykorzystywana jest również podczas realizacji projektów analitycznych w ramach świadczenia usług konsultingowych.
Nasi konsultanci mają szeroką wiedzę i doświadczenie w stosowaniu metod analizy danych w medycynie. Z powodzeniem realizowaliśmy wiele projektów dotyczących badania skuteczności metod leczenia, wspomagania diagnostyki medycznej, analizy przeżycia i poszukiwania czynników wpływających na przeżywalność, oceny jakości życia i wielu innych. Wynikiem takiej współpracy są liczne raporty oraz publikacje w renomowanych czasopismach.

Przystępny kurs statystyki - Andrzej Stanisz
Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się w trakcie organizowanych cyklicznie seminariów, dotyczących zastosowań analizy danych i technik data mining w różnych dziedzinach. Są wśród nich również seminaria specjalnie dedykowane zastosowaniom statystyki w medycynie.

Na naszych stronach można znaleźć wiele przykładów zastosowania metod analizy danych w medycynie. Polecamy również książki dotyczące zastosowań statystyki w medycynie, a szczególnie wydany przez StatSoft Polska, jeden z najpopularniejszych podręczników do statystyki: „Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny”, autorstwa Andrzeja Stanisza, pracownika Collegium Medicum UJ.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty i usługi są powszechnie wykorzystywane w tak odpowiedzialnych dziedzinach, jakimi są medycyna i farmacja.

 

Warto przeczytać: