Przedsiębiorstwa działające w przemyśle spożywczym wykorzystują STATISTICA w ciągu całego procesu rozwijania i dopracowywania produktu oraz w czasie produkcji i testowania.

Badania i rozwój

Analiza danych i data mining w przemyśle
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

STATISTICA jest zintegrowaną platformą analityczną umożliwiającą badania i rozwijanie nowych produktów w przedsiębiorstwach działających w branży spożywczej. Poprawa wydajności w czasochłonnym i drogim procesie związanym z badaniami nad nowymi produktami bezpośrednio przekłada się na osiągane przez przedsiębiorstwa wyniki finansowe. Pozytywnych efektów korzystania z platformy korporacyjnej STATISTICA mogło doświadczyć szereg organizacji zajmujących się badaniami i rozwojem. STATISTICA jest platformą analityczną, działającą w oparciu o technologię klient-serwer, umożliwiającą korzystanie i wzajemną współpracę wielu równoczesnym użytkownikom, przeprowadzanie analiz za pomocą łatwych w użyciu narzędzi, zintegrowaną z istniejącymi repozytoriami danych.

Wykorzystanie platformy STATISTICA skutkuje wzrostem współczynnika ROI (dochód z inwestycji) poprzez:

  • Wyposażenie naukowców w narzędzie do analizy i eksploracji, umożliwiające głębsze wnikanie w zgromadzone przez nich cenne dane i podejmowanie na tej podstawie racjonalnych decyzji
  • Znaczącą oszczędność czasu, dzięki integracji warstwy analitycznej z zasadniczymi dla przedsiębiorstwa procesami
  • Oszczędność czasu osób zajmujących się analizą statystyczną, dzięki skupieniu ich uwagi jedynie na analizie danych przy użyciu efektywnych narzędzi analitycznych zawartych w środowisku STATISTICA
  • Podniesienie poziomu wzajemnej współpracy w organizacjach zajmujących się badaniami i rozwojem, przez umożliwienie współdzielenia wyników badań, odkryć i raportów

STATISTICA zawiera szeroką gamę zintegrowanych narzędzi statystycznych i graficznych zawierających między innymi:

  • Podstawowe narzędzia analityczne, takie jak: szereg metod do analizy graficznej, statystyki opisowe, testy statystyczne, analiza wariancji, uogólnione modele liniowe czy metody służące do dopasowania rozkładów
  • Planowanie Doświadczeń (DOE), zawierający wyczerpujący zestaw procedur planowania i analizy doświadczeń wykorzystywanych w przemyśle w badaniach rozwojowych i zapewnieniu jakości
  • Narzędzia do bardziej zaawansowanej analizy, takie jak; zestaw metod do analizy skupień (clustering), budowy modeli predykcyjnych oraz techniki zaliczane do grupy metod data mining i uczenia maszynowego (machine learning) zawierające między innymi analizę głównych składowych

STATISTICA w pełni zaspokaja potrzeby zarówno osób zajmujących się badaniami, jak i analizą danych w twojej organizacji.

Testowanie produktów

STATISTICA dostarcza pełnego zestawu narzędzi do analizy wyników przeprowadzonych testów produktów. STATISTICA umożliwia rozdzielenie osób testujących nowy produkt na grupy, a następnie porównanie odpowiedzi osób z wielu grup. Zintegrowane narzędzia do analizy graficznej umożliwiają intuicyjne tworzenie podsumowań zaobserwowanych różnic. Wyniki analiz można udostępniać na szereg różnych sposobów, tworząc je na przykład w formie dokumentu PDF, HTML czy formacie edytora tekstów (np. MS Word).

Produkcja / Six Sigma

STATISTICA jest integralną częścią systemu sterowania jakością i programu Six Sigma stosowanego w przedsiębiorstwach branży spożywczej. STATISTICA wykonuje zarówno analizy w czasie rzeczywistym, jak i offline sprawdzając występowanie uszkodzeń, kontrolując wagę produktu, wartość odżywczą i wiele innych czynników krytycznych dla jakości.

Warto przeczytać: