W przemyśle motoryzacyjnym od wielu lat stosowane są narzędzia statystycznej analizy danych. W normie ISO/TS 16949, która zunifikowała kilka norm dotyczących przemysłu samochodowego (QS 9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ), pojawiły się wymagania odnośnie statystycznych narzędzi do sterowania jakością oraz samego podejścia systemowego do tego zagadnienia. Metody statystyczne, które mogą być wykorzystywane w tej gałęzi przemysłu, są wydajnie wspierane przez programy z rodziny STATISTICA. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z branży samochodowej, proponujemy zarówno gotowe rozwiązania, jak również systemy dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta.

Analiza danych i data mining w przemyśle
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

SPC (Statistical Process Control)

Metody statystycznego sterowania jakością stanowią podstawowe narzędzie analityczne, które jest wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Z jednej strony stosowanie tych metod pozwala na wypełnienie wymagań norm, z drugiej na zwiększenie wydajności i konkurencyjności, dzięki możliwości zrozumienia procesów produkcyjnych. Programy z rodziny STATISTICA umożliwiają prowadzenie kart kontrolnych Shewharta (STATISTICA Karty Kontrolne) zarówno dla pomiarów liczbowych (waga, temperatura), jak i alternatywnych („dobry”, „zły”). Warto podkreślić, że stosowane w programie metody statystyczne są zgodne z normą ISO/TS 16949.

Przeczytaj o wdrożeniach systemów do SPC:

MSA (Measurement System Analysis)

Kolejnym ważnym elementem systemu zarządzania jakością (jak również metodyki Six Sigma czy TQM) jest stosowanie odpowiednich metod pozwalających na zweryfikowanie jakości stosowanych systemów pomiarowych. Oprócz analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (R&R) w siódmej wersji STATISTICA pojawiła się analiza liniowości miernika, która odpowiada zaleceniom z podręcznika do MSA, opublikowanego przez „Wielką Trójkę” (Ford, GM, Chrysler).

Analiza zdolności procesów

Wielu producentów samochodów i podzespołów samochodowych wykorzystuje program STATISTICA do analizy zdolności procesów, co pozwala zweryfikować, w jakim stopniu dany proces produkcyjny spełnia wymagania narzucone przez klienta. Podstawą jest obliczanie wskaźników zdolności, takich jak Cp czy Cpk, lecz program można wykorzystywać w bardziej zaawansowany sposób, gdyż pozwala analitykowi obliczyć wskaźniki zdolności nawet w przypadku, gdy w analizowanym zbiorze danych nie jest spełnione założenie o normalności rozkładu. Wygodną funkcją programu, w szczególności dla osób zajmujących się wdrażaniem strategii Six Sigma, jest możliwość obliczenia przedziałów ufności dla współczynników zdolności czy też wartości PPM (Parts Per Milion), bez potrzeby sięgania do takich metod, jak Bootstrapping.

Six Sigma

Programy z rodziny STATISTICA wychodzą również na przeciw tej coraz bardziej popularnej strategii. Metody statystyczne proponowane przez Six Sigma są dostępne w STATISTICA poprzez specjalnie do tego celu przygotowane Skróty Sześć sigma odpowiadające cyklowi ciągłej poprawy jakości DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve, Control). STATISTICA stanowi doskonałe narzędzie analityczne dla osób znajdujących się na praktycznie wszystkich szczeblach hierarchii Six Sigma: od White Belt, poprzez Green Belt, a skończywszy na Black Belt i Master Black Belt. Dla każdej z tych grup program oferuje odpowiednie narzędzia analityczne.

Dowiedz się więcej o Six Sigma

Zintegrowany system informatyczny

Analizy statystyczne są jedynie narzędziem w systemie sterowania jakością i są używane głównie w obrębie działów produkcyjnych, gdzie do efektywnej kontroli procesów wytwarzania niezbędne jest gromadzenie często dużych ilości danych pomiarowych. Wiele firm dostrzegło możliwość usprawnienia systemu sterowania jakością procesów produkcyjnych poprzez wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego. Sam proces sterowania jakością również może być nieefektywny i należy zadbać o jego wysoką jakość. Firma StatSoft Polska od wielu lat wdraża systemy tego typu i może pochwalić się dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Naszym klientom proponujemy kompleksową usługę w tym zakresie: zaprojektowanie i stworzenie centralnej bazy danych przechowującej pomiary, zaprojektowanie i stworzenie interfejsu do wprowadzania danych (z ręcznych lub automatycznych urządzeń pomiarowych, a także ze sterowników PLC), stworzenie przystosowanej do potrzeb klienta warstwy analityczno-raportującej, która może zawierać automatycznie generowane podsumowania jakościowe procesów produkcyjnych czy też stworzenie automatycznie aktualizowanych kart kontrolnych na stanowiskach operatorów. Wdrożenie systemu informatycznego pozwala przede wszystkim na stworzenie wspólnej platformy dla elementów wchodzących w skład systemu sterowania jakością. Zapewnia to szybki i niezawodny przepływ danych, minimalizuje czas potrzebny na wykonanie akcji (pomiary, analizy itp.) oraz umożliwia łatwe zarządzanie i kontrolę nad systemem.

Dowiedz się więcej o Systemach Korporacyjnych

Szkolenia

Poza oprogramowaniem i systemami do analizy danych, naszym klientom oferujemy również kursy i szkolenia obejmujące szeroki zakres zagadnień statystycznych, między innymi związanych z opisanymi powyżej zagadnieniami jakościowymi, a także z szerszym podejściem, jakim jest strategia Six Sigma. Szkolenia mogą być przeprowadzane w siedzibie klienta, a ich program i czas trwania może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów i szkoleń

Artykuły z przykładami analizy i opisami najczęściej stosowanych metod