Producenci maszyn i sprzętu ciężkiego wykorzystują STATISTICA przez cały okres produkcji oraz do analizy danych dotyczących napraw i zużycia produktów znajdujących się w eksploatacji.

Produkcja / Six Sigma

Analiza danych i data mining w przemyśle
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

STATISTICA jest integralną częścią systemu sterowania jakością i programu Six Sigma stosowanego w przedsiębiorstwach należących do przemysłu maszynowego. Kilka z największych firm tej branży posiada globalną licencję na program STATISTICA, korzystając z systemu we wszystkich swoich oddziałach.

Analiza usług gwarancyjnych

Producenci urządzeń zapewniają swoim klientom różnego rodzaju programy gwarancyjne, jako dodatkową usługę mieszczącą się w cenie produktu. Długość obowiązywania gwarancji i powiązany z tym koszt jest bardzo istotną kwestią wpływająca na finanse organizacji.
Bardzo ważna z punktu widzenia ulepszenia oferowanego produktu oraz lepszej regulacji procesu produkcji staje się możliwość określenia najczęstszych rodzajów awarii, czynników mających wpływ na usterkę danego typu czy korelacje pomiędzy różnymi usterkami (na przykład jeśli serwisant stwierdzi, że w urządzeniu zepsuła się pompa, może również wymienić inną część, która często psuje się w tej sytuacji).
Zawarte w STATISTICA algorytmy data i text mining są krytyczne dla pomyślnego ustalenia warunków gwarancji i określenia wskazówek i reguł mogących obniżyć koszt napraw i przeglądów gwarancyjnych.

Zdalny monitoring

Jako usługę wliczoną w cenę produktu oferowanego klientom, producenci mogą proponować zdalne monitorowanie urządzeń dla tych klientów, którzy podłączyli do zakupionych maszyn urządzenia umożliwiające przesyłanie danych o różnego rodzaju parametrach ich pracy i gromadzą te dane w centralnej bazie. STATISTICA może zostać zintegrowana z tymi zbiorami danych umożliwiając monitorowanie wartości interesujących parametrów. STATISTICA zawiera na przykład zestaw modeli predykcyjnych mogących służyć do monitorowania ciśnienia oleju, obrotów, ciśnienia wody i szeregu innych parametrów związanych z działaniem urządzenia. System umożliwia w pełni zautomatyzowane raportowanie wszystkich alarmujących lub wyjątkowych zdarzeń już w momencie, gdy wcześniejsze obserwacje wskazują na możliwość ich wystąpienia. Dzięki temu producent może zawiadomić klienta zanim wystąpi problem i trafnie podjąć decyzję o konieczności wysłania do klienta techników w celu regulacji urządzenia.

Analizy sprzedaży / CRM

Klienci StatSoft działający w tym segmencie rynku mogą używać szerokiego zestawu technik analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA do określenia regionalnych wzorców zachowania klientów oraz do szacowania możliwości dla akcji cross-sellingowychup-sellingowych na podstawie danych o wcześniejszych zakupach, branży czy lokalizacji geograficznej, w której działa klient itd.
Przeczytaj o wdrożenu w  John Deere
Artykuły z przykładami analizy i opisami najczęściej stosowanych metod