Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Firmy branży chemicznej i petrochemicznej znajdują się w grupie największych użytkowników systemu STATISTICA, korzystając z niego zarówno w działach zajmujących się badaniami i rozwojem, jak i produkcją.

Badania i rozwój

Analiza danych i data mining w przemyśle
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Jednym z głównych czynników warunkujących sukces w branży chemicznej i petrochemicznej jest zdolność pracowników działu badań i rozwoju do opracowania nowego produktu o użytecznych dla odbiorcy końcowego cechach.

Wykorzystanie platformy STATISTICA skutkuje wzrostem współczynnika ROI (dochód z inwestycji) poprzez:

  • Wyposażenie naukowców w narzędzie do analizy i eksploracji, umożliwiające głębszą analizę zgromadzonych przez nich cennych danych i podejmowanie na tej podstawie racjonalnych decyzji
  • Znaczącą oszczędność czasu dzięki integracji warstwy analitycznej z zasadniczymi dla przedsiębiorstwa procesami
  • Oszczędność czasu osób zajmujących się analizą statystyczną, dzięki skupieniu ich uwagi jedynie na analizie danych przy użyciu efektywnych narzędzi analitycznych zawartych w środowisku STATISTICA
  • Podniesienie poziomu wzajemnej współpracy w organizacjach zajmujących się badaniami i rozwojem, przez umożliwienie współdzielenia wyników badań, odkryć i raportów

STATISTICA zawiera szeroką gamę zintegrowanych narzędzi statystycznych i graficznych, między innymi:

  • Podstawowe narzędzia analityczne, takie jak: szereg metod do analizy graficznej, statystyki opisowe, testy statystyczne, analiza wariancji, uogólnione modele liniowe czy metody służące do dopasowania rozkładów
  • Narzędzia do bardziej zaawansowanej analizy, takie jak: zestaw metod do analizy skupień (clustering), budowy modeli predykcyjnych oraz techniki zaliczane do grupy metod data mining i uczenia maszynowego (machine learning) zawierające między innymi Analizę Składowych Głównych

STATISTICA w pełni zaspokaja potrzeby zarówno osób zajmujących się badaniami, jak i analizą danych w twojej organizacji.

Produkcja

Firmy z branży chemicznej i petrochemicznej wykorzystują STATISTICA do wspierania procesu produkcji w następujący sposób:

  • Poprzez stosowanie technik wielowymiarowego sterowania jakością (MSPC), co umożliwia lepsze zrozumienie parametrów procesu i ich wpływu na końcową jakość produktu. STATISTICAintegruje się bezpośrednio z repozytoriami systemu LIMS (Laboratory Information Management System), by uzyskać bezpośredni dostęp do danych wymaganych w tego typu analizach.
  • Używanie mechanizmów ułatwiających wdrażanie modeli zbudowanych za pomocą technik data mining. Modele zbudowane za pomocą zaawansowanych technik takich jak: sieci neuronowe, metody oparte na rekurencyjnym podziale (CHAID, CART, drzewa ze wzmacnianiem), MARSplines, Analiza Składowych Niezależnych (ICA) czy metoda SVM, można zapisać w języku PMML (dialekt XML), funkcji C++ lub procedury Visual Basic i wykorzystać je do monitorowania procesu. Tego typu modele można wykorzystać jako swego rodzaju „programowe czujniki” czuwające nad parametrami procesu produkcji.

    Przykład wdrożenia w rosyjskim holdingu paliwowym TNK-BP