Dobra konsumpcyjne

Organizacje działające w sektorze produkującym dobra konsumpcyjne częstego zakupu wykorzystują STATISTICA jako zintegrowaną platformę analityczną wspierającą powstawanie i rozwój nowych produktów oraz sterowanie jakością.

Badania i rozwój

Analiza danych i data mining w przemyśle
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Poprawa wydajności w czasochłonnym i drogim procesie związanym z badaniami nad nowymi produktami bezpośrednio przekłada się na osiągane przez przedsiębiorstwa wyniki finansowe. Szereg organizacji zajmujących się badaniami i rozwojem mogło doświadczyć pozytywnych efektów korzystania z platformy korporacyjnej STATISTICA.

STATISTICA jest platformą analityczną, działającą w oparciu o technologię klient-serwer, umożliwiającą korzystanie i wzajemną współpracę wielu pracującym jednocześnie użytkownikom, wykonywanie analiz przy pomocy łatwych w użyciu narzędzi, zintegrowaną z istniejącymi repozytoriami danych.

Wykorzystanie platformy STATISTICA skutkuje wzrostem współczynnika ROI (dochód z inwestycji) poprzez:

  • Wyposażenie naukowców w narzędzie do analizy i eksploracji, umożliwiające głębsze wnikanie w zgromadzone przez nich cenne dane i podejmowanie na tej podstawie racjonalnych decyzji
  • Znaczącą oszczędność czasu dzięki integracji warstwy analitycznej z zasadniczymi dla przedsiębiorstwa procesami
  • Oszczędność czasu osób zajmujących się analizą statystyczną, dzięki skupieniu ich uwagi jedynie na analizie danych przy użyciu efektywnych narzędzi analitycznych zawartych w środowisku STATISTICA
  • Podniesienie poziomu wzajemnej współpracy w organizacjach zajmujących się badaniami i rozwojem, przez umożliwienie współdzielenia wyników badań, odkryć i raportów

STATISTICA zawiera szeroką gamę zintegrowanych narzędzi statystycznych i graficznych zawierających między innymi:

  • Podstawowe narzędzia analityczne, takie jak: szereg metod do analizy graficznej, statystyki opisowe, testy statystyczne, analiza wariancji, uogólnione modele liniowe czy metody służące do dopasowania rozkładów
  • Narzędzia do bardziej zaawansowanej analizy, takie jak: zestaw metod do analizy skupień (clustering), budowy modeli predykcyjnych oraz techniki zaliczane do grupy metod data mining i uczenia maszynowego (machine learning), zawierające między innymi analizę głównych składowych

STATISTICA w pełni zaspokaja potrzeby zarówno osób zajmujących się badaniami, jak i analizą danych w twojej organizacji

Sterowanie jakością

Linia produktów korporacyjnych STATISTICA wspiera wysiłki firm z branży FMCG ukierunkowanych na zachowanie zgodności z normami oraz sterowanie jakością. STATISTICA jest używana do automatycznego wykonywania analiz nowych próbek danych, udostępnia użytkownikom łatwe w użyciu narzędzia interaktywnego tworzenia zapytań do baz danych (na przykład wyszukanie pomiarów dokonanych od stycznia do marca) oraz narzędzia raportowania umożliwiające automatyczne generowanie raportów w zadanych odstępach czasu.

STATISTICA zawiera bogaty zestaw kart kontrolnych: wszystkie standardowe rodzaje kart, a także ich specjalistyczne rodzaje, takie jak EWMA czy CUSUM. Wszystkie karty są w pełny zintegrowane z platformą programową i mogą być wykorzystane zarówno do analiz w czasie rzeczywistym, jak i do analiz offline.

STATISTICA integruje się bezpośrednio z repozytoriami danych. Program STATISTICA przechowuje definicje tych repozytoriów centralnie dla wszystkich użytkowników, tak więc wszystkie analizy mogą być w prosty sposób uruchamiane zarówno dla najnowszych, jak i historycznych danych. STATISTICA dostarcza także bogaty zestaw narzędzi do filtrowania danych, ukrywając przed użytkownikiem złożoność modelu danych i języka zapytań (SQL). Użytkownik korzysta z łatwego w użyciu menu, w którym prezentowana jest interesująca go grupa zmiennych (na przykład: nazwa produktu, czas, zakres), z nich może on wybrać potrzebne mu dane.

Możliwość tworzenia szablonów raportów i generowanie raportów jest bardzo istotną cechą systemu. STATISTICA umożliwia centralne konfigurowanie i administrowanie szablonami raportów. Raporty generowane są w sposób automatyczny poprzez wypełnianie szablonów najnowszymi wynikami analiz. Raporty mogą być generowane w wielu formatach, takich jak PDF, HTML czy DOC.

Artykuły z przykładami analizy i opisami najczęściej stosowanych metod