Automatyka i półprzewodniki

Wytwarzanie półprzewodników jest jednym z najbardziej skomplikowanych i najdroższych procesów produkcyjnych. Typowy proces tego typu wymaga tysięcy prawie w pełni zautomatyzowanych kroków, w wyniku których powstają ogromne ilości układów krzemowych, każdy zawierający olbrzymią ilość mikrochipów. Niestety prawie wszystkie (90% lub więcej) wyprodukowane w efekcie działania tego skomplikowanego i czasochłonnego procesu układy nie przechodzą końcowego testu jakości. Z drugiej strony koszt niepowodzenia jest znaczny, ponieważ każdy z wyprodukowanych układów może być bardzo cenny (pod warunkiem, że będzie pozbawiony wad). Dodatkowo wydłużenie okresu potrzebnego na uregulowanie procesu produkcji może w znaczący sposób pomniejszyć wartość wytwarzanego produktu, narażając powodzenie inwestycji, których wartość często sięga miliardów dolarów.

STATISTICA w procesie produkcji

Analiza danych i data mining w przemyśle
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

System STATISTICA zawiera ogromny zestaw narzędzi mogących służyć inżynierom do analizy procesów. Przede wszystkim STATISTICA w sposób szybki i niezauważalny dla użytkownika integruje się z istniejącą infrastrukturą informatyczną, umożliwiając kierowanie zapytań bezpośrednio do interesujących zbiorów danych (system obsługuje wszystkie standardy dostępu do bazy danych). Nie ma potrzeby importu danych do arkusza danych ponieważ podczas analizy STATISTICA korzysta w sposób bezpośredni z informacji w bazie danych.

Poza tym w STATISTICA zaimplementowane zostały szybkie i elastyczne narzędzia graficzne umożliwiające łatwy wgląd w kluczowe procesy, zmienne czy wyniki.

Dostosowalność i programowalność

Każdy proces jest unikalny, a techniki automatyzujące produkcję nieustannie ewoluują, by sprostać wymogom stawianym przez klientów. STATISTICA daje możliwość pełnego opracowania i dostosowania każdego rodzaju analizy, wykresu, sposobu pobierania danych itp. STATISTICA nie tylko umożliwia korzystanie z ogromnego zbioru zaawansowanych, elastycznych narzędzi analitycznych, ale także oferuje zestaw narzędzi umożliwiający szybkie opracowanie własnych analiz w celu regulacji i monitorowania nowego procesu produkcyjnego.

Zaawansowane techniki data mining oraz predykcyjne sterowanie jakością

STATISTICA Data Miner zawiera najbardziej kompletny zestaw algorytmów służących do odkrywania wiedzy, mających zastosowanie we wspieraniu procesu produkcji. Poza standardowo używanymi różnymi rodzajami sieci neuronowych, STATISTICA Data Miner implementuje najszerszy z dostępnych na rynku zestaw najnowszych metod, takich jak: wzmacnianie o stochastycznym gradiencie, metoda wektorów nośnych, MARSplines, analiza składowych niezależnych oraz wiele innych. Techniki te mogą być wykorzystane do budowy niezawodnych modeli predykcyjnych służących zapewnieniu jakości, bądź kontroli uszkodzeń, nawet w wielowymiarowym otoczeniu z dużą liczbą zmiennych (lecz niewielką liczbą przypadków) i istotnymi związkami (interakcjami) pomiędzy nimi. Wszystkie metody zostały zaimplementowane na tej samej efektywnej i programowalnej platformie STATISTICA, dostarczając zaawansowanego zbioru narzędzi do rozwiązywania predykcyjnych zadań związanych ze sterowaniem jakością.

STATISTICA Data Miner i KLA-Tencor

StatSoft współpracuje z KLA-Tencor przy integracji swojego oprogramowania do data mining umożliwiającego ujawnianie ukrytych trendów, wyjaśnianie odkrytych wzorców i prognozowanie, jak również integracji metod planowania doświadczeń z wiedzą KLA w dziedzinie praktyki przemysłowej.

KLA-Tencor (www.kla-tencor.com) jest światowym liderem rozwiązań w dziedzinie sterowania procesami i zarządzania wydajnością w przemyśle półprzewodnikowym i pokrewnym. Centrala mieści się w San Jose w Kalifornii; biura sprzedaży i obsługi znaleźć można na całym świecie. KLA-Tencor, kompania z S&P 500, zarejestrowana jest w Nasdaq National Market pod symbolem KLAC.

Artykuły z przykładami analizy i opisami najczęściej stosowanych metod