COMPUTERWORLD

W numerze czasopisma COMPUTERWORLD z 19 listopada 2001 (Polska edycja)
przedstawiono studium przypadku, dotyczące zastosowania systemu SEWSS do
optymalizacji procesów produkcyjnych i do zapewniania jakości
w ALSTOM Power Elblag Sp. z o.o., u czołowego producenta
korpusów turbin.

Dyrektor d.s. jakości ALSTOM Power, inż. Jerzy Sławiński, wypowiada się
następująco na temat systemu SEWSS:

„System SEWSS nie jest pakietem,
który działa na komputerze znajdującym się na biurku analityka. To całościowe
rozwiązanie, które spina produkcję i akwizycje danych z częścią bazodanową i
analityczną”.

 

Przy zbieraniu danych, zarządzaniu nimi i do analiz statystycznych, „Korzysta z
niego około 30 operatorów i inżynierów” oraz „dość szeroka grupa osób
kierownictwa”. W artykule opisano kompletny proces: Optymalizacja procesu dzięki SEWSS

„SEWSS
stale pobiera dane: najpierw są mierzone właściwości materiałów i surowców (co
pozwala dodatkowo kontrolować solidność dostawców), później bada się masy
formierskie (ich wytrzymałość na rozciąganie i przepuszczalność), materiały
wsadowe i kształtki ogniotrwałe, potem analizuje się skład ciekłego metalu,
monitoruje proces odlewania, parametry obróbki cieplnej, bada wadliwość, (ilość
dm3 stopiwa na tonę odlewu), mierzy zgodność wymiarową. Z
pojedynczym odlewem wiąże się kilkaset danych wprowadzanych do systemu.
Miesięcznie fabryka wytwarza odlewy o łącznej wadze ponad 400 ton. Dane są
automatycznie pobierane przez system bądź operator musi wysłać je z urządzenia
pomiarowego. W niektórych przypadkach muszą być wpisywane za pomocą klawiatury
komputera”.

„SEWSS gromadzi dane w zewnętrznej bazie (w tym przypadku Oracle), działając na
serwerze pracującym w środowisku sieciowym”.

„Konkurencja na rynkach światowych w naszej branży jest ogromna. Ceny odlewów
turbinowych w ciągu ostatnich 5 lat spadły o połowę. W tej sytuacji jakość
przestała być elementem negocjacyjnym, liczą się jedynie poziom kosztów i
termin dostawy. Producenci, którzy nie zdążą się przestawić, wypadną z rynku”,

mówi inż. Jerzy Sławiński. Obszerne narzędzia analityczne, możliwość
alarmowania przy rozregulowaniu procesu, interakcyjne narzędzia budowy zapytań,
oraz wiele innych cech systemu SEWSS
pomaga ALSTOM Power sprostać dzisiejszym standardom.