Recenzja STATISTICA Data Miner w PC Kurier

PC Kurier

W listopadowym numerze czasopisma PC Kurier (23/2002) ukazał się artykuł M. Rzewulskiego pod tytułem Poszukiwany, poszukiwana, a w nim opinia Krzysztofa Fortuny – Kierownika Działu Badań i Analiz Marketingowych Lukas Banku S.A. na temat programu STATISTICA:

„Z programu STATISTICA korzystamy już od 1996 roku. Na początku pomagał on nam głównie w wizualizacji danych, gdyż dzięki dużym możliwościom graficznym sprawdzał się znacznie lepiej niż MS Excell. Teraz STATISTICA pozwala nam m. in. szybciej zdobywać informacje o nietypowych zachowaniach klientów oraz w różnego rodzaju analizach segmentacyjnych. Dostępny w programie podział na skupienia (klastry), a od wersji 5,5 dodatkowo drzewa klasyfikacyjne okazują się bardzo przydatne w segmentacji klientów. W banku przeprowadziliśmy kilka analiz, których celem było dokonanie segmentacji klientów według kryteriów ich dochodowości dla banku. Potwierdziły one, że najbardziej dochodowymi grupami klientów są ludzie w wieku 30-40 lat, dodatkowo często korzystający z bankowości elektronicznej. Innym sposobem wykorzystania tego narzędzia jest wspomaganie działań marketingu bezpośredniego. Bank często kieruje do wybranych klientów oferty sprzedaży różnorodnych produktów oraz usług. Segmentacja klientów pozwala na wybór najbardziej obiecującej grupy – tej, która najczęściej odpowiada na promocje. Wstępne oszacowanie liczby odpowiedzi pozytywnych, które otrzymujemy dzięki analizie statystycznej, pozwala nam ustalić spodziewane wpływy z promocji i zyski – po odjęciu od spodziewanych przychodów kosztów kampanii. Cały czas poszerzamy zakres wykorzystania narzędzi programu STATISTICA, w tej chwili testujemy nowy produkt StatSoftu – Data Miner. Oprócz wielu procedur statystycznych dostępnych w standardowej wersji programu STATISTICA, Data Miner został wyposażony w bogaty zestaw procedur przeznaczonych specjalnie w zastosowaniach tzw. Zgłębiania danych, w tym: sieci neuronowe, analizy klasyfikacyjne i koszykowe. Dzięki takiej funkcjonalności można efektywnie modelować nawet bardzo złożone zachowania klientów, a przez to efektywnie planować skomplikowane działania marketingowe i sprzedażowe.”