R&D – badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych

R&D - badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych
12 czerwca 2008 r. w Krakowie odbyło się zorganizowane przez firmę StatSoft Polska seminarium poświęcone zastosowaniom analizy danych w badaniach innowacyjnych.
Spotkanie przeznaczone było dla wszystkich osób zajmujących się planowaniem i realizacją projektów innowacyjnych, w szczególności dla pracowników działów badawczo-rozwojowych. Główny nacisk położono na praktyczne zastosowania analizy danych i ich demonstrację na rzeczywistych przykładach. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści i liderzy projektów badawczo-rozwojowych, miedzy innymi z PLIVA Kraków, Politechniki Rzeszowskiej, AGH, Akademii Marynarki Wojennej oraz konsultanci StatSoft Polska.

Osoby, które nie mogły wziąć udziału w seminarium, zachęcamy do zapoznania się z tematami wystąpień oraz do pobrania prezentacji.