Ranking polskich eurodeputowanych przygotowany w STATISTICA

Instytut Kościuszki wraz z dziennikiem „RZECZPOSPOLITA” przygotował projekt badawczy „Aktywność i skuteczność polskich eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim”. Celem projektu była ocena działalności i skuteczności polskich Posłów do PE oraz polskich delegacji narodowych w poszczególnych grupach politycznych w mijającej kadencji. Projekt powstał we współpracy z Katedrą Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Zakładem Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wyniki rankingu zostały opublikowane na łamach dziennika „RZECZPOSPOLITA”.

Analizę danych zgromadzonych przez Instytut Kościuszki wykonał przy pomocy oprogramowania STATISTICA prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Kierownik Zakładu Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykorzystując metodologię wielowymiarowej analizy danych, a konkretnie procedurę liniowego porządkowania obiektów wielowymiarowych. Metoda ta stosowana jest m.in. przy tak prestiżowych badaniach jak np. Human Development Index (HDI), a w Polsce m.in. W badaniach konkurencyjności miast i regionów.

Pełna treść artykułu zamieszczonego w dzienniku „RZECZPOSPOLITA”

Pełna treść raportu