Przykład zastosowania: prognozowanie w opiece nad pacjentami chorymi na astmę

Webinarium

Zastosowanie prognozowania w opiece nad pacjentami chorymi na astmę to kolejny doskonały przykład wykorzystania analizy danych w obszarze medycyny. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego przykładową architekturę rozwiązania analizy predykcyjnej we wspomaganiu opieki nad pacjentami chorymi na astmę. Możemy zobaczyć schemat integracji, agregacji i analizy danych pochodzących z różnych systemów i baz danych, czego efektem jest skuteczna platforma zarządzająca informacjami na temat pacjentów chorych na astmę. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu.