Przykład zastosowań: Tipp24 AG wykorzystuje STATISTICA Data Miner do analiz związanych z klientami serwisu internetowego

Tipp24 AG, lider na rynku internetowych serwisów loteryjnych w Niemczech, zdecydował się na korzystanie ze STATISTICA Data Miner firmy StatSoft jako narzędzia do analizy danych biznesowych.
Przy podjęciu decyzji bardzo ważne było m.in. to, że Data Miner nie ogranicza się wyłącznie do nielicznych, podstawowych procedur data minig, lecz oferuje szerokie spektrum metod. Innym kryterium była wysoka wydajność, także w przypadku analizy bardzo dużych zbiorów danych, z jakimi ma do czynienia Tipp24.
Już w pierwszych tygodniach użytkowania oprogramowania STATISTICA Data Miner Tipp24 wykonał segmentację zasobu klientów swojego serwisu. Dodatkowo tworzone są krótkoterminowe, data miningowe modele prognostyczne, które umożliwiają analizę i przewidywanie przebiegu poszczególnych gier. W najbliższym czasie przewidywane jest również wykorzystanie STATISTICA do analiz skuteczności akcji marketingowych.

Więcej informacji na temat wdrożeń narzędzi z rodziny STATISTICA.