Przykład zastosowań: STATISTICA Data Miner w Indivumed

Jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw biotechnologicznych Indivumed GmbH, działające w dziedzinie badań nad nowotworami, stosuje oprogramowanie STATISTICA Data Miner do analizy danych medycznych. Przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, specjalnie zaprojektowanych do analizy dużych zbiorów danych, analizie poddawane są setki danych klinicznych i tysiące zmiennych dotyczących każdego z pacjentów. Wyniki otrzymywane dzięki STATISTICA Data Miner pozwalają m.in. identyfikować nowe biomarkery oraz dobierać indywidualne terapie dla pacjentów, natomiast elastyczny sposób licencjonowania programu zwiększa możliwość współpracy z koncernami farmaceutycznymi oraz interaktywnego publikowania wyników badań przez Internet.