Przykład wykorzystania STATISTICA: publikacja wysoko punktowanego artykułu w prestiżowym czasopiśmie

publikacja wysoko punktowanego artykułu w prestiżowym czasopiśmie
W kwietniowym numerze renomowanego czasopisma naukowego Journal of Statistical Software, umieszczonego na tzw, „liście filadelfijskiej” z wysokim wskaźnikiem cytowania IF=2,65 (wg punktacji MNiSW 32 pkt) ukazał się artykuł „Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression: STATISTICA Macro” autorstwa K. Fijorka i A. Sokołowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Artykuł dotyczy implementacji w STATISTICA modelu regresji logistycznej Firtha, którego zastosowanie rozwiązuje problem całkowitego rozdzielenia zmiennych (ang. Complete separation) ), usuwa obciążenie ocen parametrów uzyskiwanych metodą największej wiarygodności w przypadku małych prób oraz w dużym stopniu poprawia probabilistyczne własności przedziałów ufności konstruowanych dla ocen parametrów.

Gratulujemy autorom!