Przykład wdrożenia – STATISTICA Enterprise umożliwia ciągłe doskonalenie procesu produkcji