Przykład wdrożenia – STATISTICA Enterprise umożliwia ciągłe doskonalenie procesu produkcji

Przykład wdrożenia - STATISTICA Enterprise umożliwia ciągłe doskonalenie procesu produkcji
Aluminerie Alouette, Inc., jeden z największych producentów aluminium, od kilku lat używa STATISTICA Enterprise w celu skutecznego monitorowania wskaźników wydajności (KPI) i sterowania procesem produkcyjnym.

W celu lepszego zrozumienia wpływu poszczególnych czynników na proces produkcji system został uzupełniony o nowoczesne narzędzia modelowania: STATISTICA Data MinerSTATISTICA MSPC (Multivariate Statistical Process Control).

Wdrożenie zakończyło się pełnym sukcesem. Dzięki automatycznym sieciom neuronowym udało się zaimplementować modele, które w oparciu o dane historyczne symulują różne scenariusze działania i umożliwiają dostosowywanie ustawień procesu bez obniżania jakości produkcji. Modele pozwalają też na badanie, jak zareaguje proces, gdy parametry wejściowe wyjdą poza swój dopuszczalny zakres wartości.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi przykładami sukcesów naszych klientów.