Przykład wdrożenia: STATISTICA Data Miner przynosi oszczędności w wysokości 800 000 EUR rocznie

STATISTICA Data Miner przynosi oszczędności w wysokości 800 000 EUR rocznie
Przemysł samochodowy stawia najwyższe wymagania jakościowe w stosunku do dostarczanych wyrobów. Dlatego w voestalpine wdrożono zaawansowane techniki zarządzania jakością STATISTICA Process Optimization. W fabryce rejestruje się setki parametrów procesu i mierzy miliony wartości dziennie i są one przechowywane w odpowiednich bazach danych. Rozmiar centralnej hurtowni danych zawierającej informacje z procesowych baz danych wynosi kilka terabajtów.

„Kombinacja STATISTICA i własnego oprogramowania do analizy danych pozwoliła nam poznać i modelować złożone zależności całego procesu produkcyjnego, wykorzystując terabajty danych. Nie byłoby to możliwe z użyciem tradycyjnych metoda Six Sigma.” – mówi Jürgen Zeindl, manager zapewnienia jakości w voestalpine.

Zastosowanie prostych metod statystycznych nie przyniosłoby znaczącej redukcji kosztów występowania wad, a dzięki zastosowanym modelom wielowymiarowym zmniejszono te koszty o 80%, co odpowiada rocznym oszczędnościom w wysokości 800 000 euro.

Szczegółowe informacje na temat uzyskanych wyników znajdują się na naszej stronie internetowej.