Przykład wdrożenia: skoring kredytowy w Axcess Financial Poland

Axcess Financial Poland jest jedną z
najszybciej rosnących niebankowych instytucji finansowych w Polsce.
Oferuje produkty pożyczkowe, realizując koncepcję „odpowiedzialnego
pożyczania”. W celu usprawnienia i zautomatyzowania procesu weryfikacji
wniosków została nawiązana współpraca z firmą StatSoft Polska, która
zbudowała odpowiedni model skoringowy, dostarczyła narzędzia analityczne i
przeszkoliła pracowników Axcess Financial Poland.

 

„Projekt przebiegał
zgodnie z naszymi wymaganiami i oczekiwaniami. Przeprowadzono analizę
biznesową procesu przyznawania pożyczek, zidentyfikowano potencjalne
czynniki ryzyka oraz zaproponowano zmienne pochodne uzupełniające profil
ryzyka klienta. Na podstawie przygotowanych danych firma StatSoft Polska
opracowała model skoringowy oceniający skłonność klientów do spłaty
zobowiązań. Został on zaimplementowany w naszym systemie, co skutkuje
lepszą i szybszą oceną ryzyka związanego z klientami. (…) Polecamy firmę
StatSoft Polska jako wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego!”

mówi Dyrektor Generalny
Axcess Financial Poland.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi rekomendacjami od
naszych klientów
.