Przykład wdrożenia: DELPHI ? szybki zwrot z inwestycji w STATISTICA Enterprise

DELPHI ? szybki zwrot z inwestycji w STATISTICA Enterprise
Delphi już od ponad 10 lat użytkuje STATISTICA Enterprise w swoich fabrykach produkujących komponenty do silników diesla w La Rochelle i Blois we Francji. Oprogramowanie to umożliwia analizę danych dotyczących jakości w ramach statystycznego sterowania procesem (SPC) i pomaga w wykrywaniu zmian w procesach oraz utrzymaniu właściwości procesu w granicach specyfikacji.

Fabryka Delphi w Iasi w Rumunii, specjalizująca się w wytwarzaniu układów wtryskowych do silników diesla, zdecydowała o wdrożeniu STATISTICA Enterprise w celu analizy ogromnych ilości danych produkcyjnych.

STATISTICA współpracuje tam z bazą danych produkcyjnych, a dzięki wbudowanym narzędziom dostępu do danych umożliwia wybranie odpowiednich zakresów danych i utworzenie tabeli z potrzebnym informacjami. Przed wdrożeniem systemu pracownicy fabryki musieli zbierać dane ręcznie, a następnie przetwarzać je za pomocą odpowiednich narzędzi, co zajmowało zwykle trzy dni. Dzięki STATISTICA Enterprise cały ten proces trwa teraz tylko trzy godziny, a system w sposób ciągły dostarcza użyteczne informacje pracownikom zaangażowanym w różne etapy procesu produkcyjnego.

Więcej informacji na temat tego wdrożenia można znaleźć na Portalu Inżyniera Jakości.