Przykład projektu szkoleniowego współfinansowanego z funduszy UE

StatSoft Polska od ponad 15 lat regularnie organizuje szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania metod analizy danych w różnych zastosowaniach oraz obsługi oprogramowania STATISTICA. Przez ten czas na ok. 1000 kursach przeszkoliliśmy przeszło 11 tysięcy osób, otrzymując wysokie oceny poziomu, jakości i efektywności naszych szkoleń. Z naszych kursów przygotowanych i przeprowadzonych na specjalne zamówienie korzystają m.in. instytucje realizujące projekty współfinansowane z funduszy europejskich, przy których tak ważna jest współpraca z rzetelnym partnerem gwarantującym odpowiednie zaplanowanie i zrealizowanie zamierzonych celów. 

„Najnowsze metody przetwarzania danych za pomocą programów statystycznych z rodziny STATISTICA” to projekt szkoleniowy przeprowadzony ostatnio przez StatSoft Polska dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach realizacji zadań dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Obejmował on kilkanaście szkoleń z zakresu zaawansowanych technik analizy danych i ich stosowania w środowisku STATISTICA. W końcowej ocenie projektu doceniono m.in. elastyczność StatSoft na etapie przygotowania programów poszczególnych szkoleń oraz wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów.

To przykład jednego z wielu projektów szkoleniowych, w których braliśmy udział, a które były współfinansowane z funduszy UE. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych trenerów i skorzystać z naszych usług szkoleniowych, prosimy o kontakt.