Przykład projektu badawczego: Modelowanie występowania powikłań pooperacyjnych

Modelowanie występowania powikłań pooperacyjnych
Konsultanci StatSoft wspólnie z pracownikami Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie opracowali zestaw modeli opisujących wpływ wybranych czynników ryzyka na występowanie powikłań u biorców, którym podczas jednej operacji przeszczepiono trzustkę i nerkę.

Konsultanci StatSoft na podstawie zgromadzonych danych wykonali analizę, zwracając szczególną uwagę na szereg aspektów związanych z przygotowaniem danych, budową i oceną modeli oraz przede wszystkim prawidłową interpretacją wyników, opierając się na najnowszych standardach obowiązujących w piśmiennictwie. Wraz z zestawem gotowych modeli, pracownicy WUM uzyskali obszerną wiedzę z zakresu opracowywania wyników badań i budowy oraz interpretacji modeli regresji logistycznej.

Więcej informacji na ten temat

Dodatkowe informacje dotyczące analizy danych medycznych