VEPAC (analiza wariancji i precyzji)


Jest to zbiór technik służących do analizy układów zawierających zarówno efekty stałe, jak i losowe.

Za pomocą STATISTICA VEPAC możemy estymować komponenty wariancyjne, wykorzystywać je podczas formułowania precyzyjnych wniosków, a jednocześnie możemy porównywać efekty stałe w obecności wariancji pochodzącej z różnych źródeł. Oferuje:

  • wykresy zmienności,
  • wykresy wielokrotne, pozwalające bezpośrednio porównywać wiele zmiennych zależnych,
  • komponenty wariancyjne z przedziałami ufności,
  • elastyczne operowanie wieloma zmiennymi zależnymi: jednoczesne analizowanie wielu zmiennych wg tego samego lub różnych planów,
  • wykresy komponentów wariancyjnych.