STATISTICA Pakiet Podstawowy


STATISTICA Pakiet Podstawowy to obszerny zestaw najpopularniejszych metod sta­tys­tycznych, obejmujący: Statystyki opi­sowe, Tabele liczebności, Przekroje, Tabele wielo­dzielcze, Korelacje, Testy parametryczne, ANOVA, Analiza regresji, Dopasowanie roz­kła­dów, Testy nieparametryczneKalkulator prawdopodo­bieństwa. Zawiera pełne środo­wisko STATISTICA: modyfikowalny inter­fejs, elas­tyczne narzędzia zarządzania wynikami i raportowania, interakcyjne narzędzia do two­rzenia zapy­tań do baz danych (STATISTICA Query), wszechstronne narzędzia importu i eksportu danych, komplet narzędzi wizualizacji danych i wyników analiz (wysokiej jakości wykresów) oraz w pełni zintegrowany język programowania STATISTICA Visual Basic.