Statistica Network Analytics (Analityka sieciowa)


Statistica Network Analytics to narzędzie do analityki sieciowej umożliwiające:

  • Utworzenie sieci na podstawie źródła danych
  • Drążenie i wizualizacja sieci z uwzględnieniem filtrowania, w celu wizualizacji interesujących aktorów i krawędzi
  • Obliczanie skoringu i zapis zwrotny do bazy danych dla nowych danych
  • Tworzenie węzła przestrzeni roboczej w celu obliczania skoringu, segmentacji, wykrywania odchyleń i anomalii

Statistica Network Analytics