STATISTICA Live Score


To silnik skoringowy (serwer) wchodzący w skład platformy analitycznej STATISTICA Enterprise, który służy do wdrażania modeli opracowanych w środowisku analitycznym STATISTICA. STATISTICA Live Score umożliwia wydajne obliczanie skoringów oraz prognoz na potrzeby rozmaitych zastosowań biznesowych (cross-selling, up-selling, churn, ryzyko kredytowe, ryzyko nadużyć, prognozowanie sprzedaży i wiele innych). Architektura systemu umożliwia wielowątkowe przetwarzanie danych oraz współpracę ze wszystkimi standardowymi rozwiązaniami IT.

W odróżnieniu od modułu Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych, który jest częścią STATISTICA Data Minera i pozwala na szybkie wyznaczanie skoringów off-line przez analityków, STATISTICA Live Score umożliwia wydajne obliczanie skoringów on-line z wykorzystaniem mechanizmów WebSerwice’ów (SOAP).
Przykładem wykorzystania funkcjonalności STATISTICA Live Score jest obliczanie skoringów (kredytowych, marketingowych itp.) z poziomu systemu transakcyjnego:


Schemat silnika skoringowego
Warto przeczytać:

Rekomendacja dla Statistica Decisioning Platform Rekomendacja Gazety Bankowej dla STATISTICA Decisioning Platform
Rekomendacja dla Zestawu Skoringowego STATISTICA Rekomendacja Gazety Bankowej dla Zestawu Skoringowego STATISTICA
Najlepsze modele skoringowe  Najlepsze modele skoringowe dzięki STATISTICA
Użytkownicy o Zestawie Skoringowym STATISTICA Użytkownicy o Zestawie Skoringowym STATISTICA
Wykorzystanie STATISTICA do zarządzania ryzykiem Bank Millennium wykorzystuje STATISTICA do zarządzania ryzykiem
STATISTICA Zestaw Skoringowy SKOK Stefczyka nt. STATISTICA Zestaw Skoringowy
Kurs: 'Skoring kredytowy w STATISTICA' Kurs: „Skoring kredytowy w STATISTICA
Kurs: ?Modele skoringowe? Kurs: „Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)”
Skoring w zarządzaniu ryzykiem Skoring w zarządzaniu ryzykiem
Analiza churn Analiza churn w TUiR Warta
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczych Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczych
Przewidywanie wyłudzeń za pomocą modeli predykcyjnych Przewidywanie wyłudzeń za pomocą modeli predykcyjnych
Praktyczny skoring nie tylko kredytowy Praktyczny skoring nie tylko kredytowy