STATISTICA Enterprise QC


System ten zaprojektowano dla potrzeb sterowania jakością i optymalizacji procesów z uwzględnieniem wymagańm.in.: TQM, ISO 9000, ISO/TS 16949 i Six Sigma. System łączy w sobie najwyższej jakości technologię integracji systemów z elastycznością i skalowalnością zaimplementowaną tak, aby umożliwić dostosowanie do potrzeb użytkowników, modyfikację i rozszerzenie go o nowe funkcje. Środowisko pracy użytkownika może zależeć od jego uprawnień w organizacji. Na hali produkcyjnej lub w laboratorium STATISTICA Enterprise/QC może służyć do monitorowania procesów na bieżąco i alarmowania w przypadku wystąpienia rozregulowań. Inżynierom jakości i technologom system daje wszechstronne narzędzia analizy i wizualizacji danych, a zarządowi wyrafinowane, a przy tym proste w obsłudze narzędzia raportowania (w tym także zalecane przez strategię Six Sigma). 

Jest to bazujący na najnowszych technologiach wymiany danych system przeznaczony do realizacji lokalnych i korporacyjnych zadań zapewnienia i poprawy jakości, na przykład w SPC i metodzie Six Sigma. STATISTICA Enterprise/QC służy m.in. Do monitorowania procesów na bieżąco i powiadamiania o rozregulowaniach. Inżynierom oferuje pełny zestaw narzędzi analitycznych, kierownictwu bogate możliwości raportowania i wiele innych funkcji.

Ponadto umożliwia:

 • automatyczne monitorowanie danych on-line, automatyczne reagowanie i alarmowanie, sygnalizowanie rozregulowań, z podawaniem przyczyn i podjętych działań,
 • współdzielenie szablonów zapytań, raportów i analiz zapisanych centralnie w systemie bazodanowym,
 • dostosowane interfejsy wprowadzania danych dla operatora i inżyniera,
 • tworzenie i rozpowszechnianie raportów,
 • łatwe i szybkie pobieranie danych z zewnętrznych źródeł danych, z możliwością ich przetwarzania na serwerze,
 • integrację z istniejącymi systemami baz danych i ERP,
 • efektywne zarządzanie użytkownikami oraz ich prawami dostępu do poszczególnych składników systemu (np. raportów),
 • wygodne administrowanie systemem,
 • nieograniczone możliwości rozszerzania i dostosowywania.
Statistica Enterprise - narzędzie statystyczne

STATISTICA Enterprise QC daje szybki dostęp do rzetelnych raportów sporządzonych dla zarządu, wiele zaawansowanych narzędzi analitycznych dla inżynierów i prosty interfejs użytkownika dla operatorów znajdujących się na hali produkcyjnej. Ponadto STATISTICA Enterprise QC cechują:

 • Łatwy dostęp do zewnętrznych baz danych (z graficznym tworzeniem zapytań)
 • Szeroki zestaw narzędzi analitycznych, obejmujący cykl DMAIC Six Sigma
 • Możliwość rejestrowania makr
 • Możliwość pracy grupowej, tj. wspólnego korzystania z zapytań, szablonów analiz i raportów
 • Współpraca z innymi aplikacjami np. MS Word
 • Szerokie możliwości rozbudowy i dostosowania systemu
 • Sterowanie systemem i przeglądanie raportów w oknie przeglądarki Internetowej (dotyczy STATISTICA Enterprise Server/QC)
 • Wersjonowanie i zapis historii zmian (dotyczy wersji CE STATISTICA Enterprise/QC )

Możliwości Statistica enterprise

Zalety STATISTICA Enterprise QC

Wszechstronna, zoptymalizowana i elastyczna struktura bazy danych
Składnica danych STATISTICA Enterprise QC przechowuje w jednym miejscu wszystkie potrzebne do wykonywania analiz i tworzenia raportów informacje z całego przedsiębiorstwa. Dzięki zoptymalizowanej strukturze bardzo szybko uzyskuje się potrzebne dane. Schemat bazy danych STATISTICA Enterprise QC można wdrożyć na wielu systemach zarządzania bazami danych (m.in. MS SQL Server i Oracle).

Skalowalność
STATISTICA Enterprise QC jest zaprojektowany w taki sposób, aby charakteryzował się ilościową i jakościową skalowalnością, co oznacza, że system rośnie wraz z rozbudową przedsiębiorstwa. Dzięki temu dodanie użytkowników, nowych źródeł i kategorii danych nie wymaga zmian w architekturze systemu.

Centralne zarządzanie

Wszystkie informacje (w tym prawa dostępu użytkowników, pomiary, sposób gromadzenia danych, właściwości SPC i wiele innych) są przechowywane w hurtowni danych STATISTICA Enterprise QC.

STATISTICA Enterprise QC zawiera szereg narzędzi do administrowania systemem, co zapewnia elastyczne i bardzo efektywne centralne zarządzanie. Zmiany są wprowadzane do systemu automatycznie i są widoczne na wszystkich stanowiskach pracy w zakładzie. Aby otrzymać więcej informacji na temat administrowania systemem, kliknij tutaj.

Zestaw nardzędzi statystycznych - Statistica Enterprise

 

Automatyczne generowanie raportów i Web STATISTICA Enterprise QC
STATISTICA Enterprise QC zawiera zestaw narzędzi do tworzenia raportów, przedstawiających dane i wyniki analiz zgodnie z naszymi wymaganiami. Zdefiniowany raport jest zapisywany w systemie, tak że dostęp do niego mają użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. Raporty mogą być generowane automatycznie (w zadanych odstępach czasu) i zapisywane w formacie HTML, tak by można je było udostępniać w sieci Internet lub Intranet. Zobacz też STATISTICA – generator raportów.

Web STATISTICA Enterprise QC wykorzystuje zalety najnowocześniejszych i aktualnych technologii internetowych, które pozwalają na współdzielenie wiedzy dotyczącej firmy. Dzięki Web STATISTICA Enterprise QC klienci i współpracownicy otrzymają łatwy i szybki dostęp do aktualnych raportów za pośrednictwem sieci WWW. Zobacz też Web STATISTICA Enterprise QC.

Zindywidualizowany przegląd procesu
System SPC musi być intuicyjny i prosty w obsłudze, w przeciwnym razie użytkownicy nie będą skłonni wykorzystywać wszystkich jego możliwości (niezależnie od tego jak potężny będzie arsenał analiz SPC!). Część narzędzi administrowania systemem służy określeniu, w jakiej postaci użytkownicy będą obserwować w STATISTICA Enterprise QC proces produkcji. Informacje uporządkowane według produktów, procesów, wydziałów, rodzajów raportów itp. mogą być przeglądane w elastyczny sposób, niezależnie od ich struktury. Bieżące zmiany całego systemu mogą być przeprowadzane z dowolnego miejsca, zależy to jedynie od systemowych praw dostępu.

System Statistica Enterprise

Zaprojektowany z myślą o całym przedsiębiorstwie
Korporacyjny system do statystycznego sterowania procesem musi pogodzić ze sobą potrzeby wielu różnych grup użytkowników. System jest dostosowany do różnorodnych uprawnień oraz zakresów odpowiedzialności użytkowników, począwszy od prostego środowiska wprowadzania danych dla operatorów na hali produkcyjnej, po rozbudowane interfejsy do tworzenia analitycznych zapytań dla inżynierów kontroli jakości.

Kompletne rozwiązanie

System zintegrowany STATISTICA Enterprise QC jest połączeniem wszystkich narzędzi do analiz SPC w jedną całość, dzięki czemu jest łatwiejszy do poznania przez użytkowników, bardziej niezawodny i bez porównania prostszy w administrowaniu. Inni producenci również oferują programy do statystycznego sterowania procesem wydobywające informacje z bazy danych, ale jak dotąd żadne inne rozwiązanie SPC nie zapewnia prawdziwej integracji systemu w skali całego przedsiębiorstwa oraz tak pełnej funkcjonalności jak STATISTICA Enterprise QC. Do numerycznego i graficznego przetwarzania danych wykorzystuje sprawdzone algorytmy programu STATISTICA, technologicznego prekursora w dziedzinie analiz SPC.

Narzędzia SPC wchodzą w skład programów z rodziny STATISTICA, które otrzymują najwyższe oceny we wszystkich recenzjach od momentu pojawienia się na rynku (patrz: Niezależne porównaniaopinie użytkowników STATISTICA).

Pomoc techniczna na całym świecie
Możecie Państwo otrzymać rzetelną pomoc techniczną oraz fachową poradę we wszystkich placówkach StatSoft na całym świecie.

System STATISTICA Enterprise QC dostępny jest w wielu wersjach językowych, między innymi w polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników

Różni użytkownicy w organizacji mają różne potrzeby. STATISTICA Enterprise QC pozwala na określenie, jakie dane o procesie i w jaki sposób będą prezentowane różnym użytkownikom. STATISTICA Enterprise QC daje szybki dostęp do rzetelnych raportów sporządzonych dla zarządu, wiele zaawansowanych narzędzi analitycznych dla inżynierów i prosty interfejs użytkownika dla operatorów znajdujących się na hali produkcyjnej.

Integracja z programem STATISTICA

STATISTICA Enterprise QC oferuje niespotykane możliwości analizy i eksploracji danych oraz raportowania dzięki wykorzystaniu wszystkich narzędzi dostępnych w pakiecie STATISTICA. W zależności od konkretnej konfiguracji różne narzędzia do analizy danych pakietu STATISTICA mogą być udostępnione różnym grupom użytkowników STATISTICA Enterprise QC. Wiele spośród tych narzędzi jest dostępnych również jako samodzielne programy dla pojedynczych użytkowników. Obejmują one bogaty wybór procedur planowania doświadczeń (DOE), przemysłowej analizy procesu, elastyczne i w pełni dostosowywane do potrzeb karty kontrolne, modelowanie, eksplorację i drążenie danych oraz wiele innych narzędzi służących do odkrywania wiedzy (w tym rozbudowane implementacje metody sieci neuronowych oraz analizy mocy testów).

Pobieranie danych z urządzeń pomiarowych i automatyki przemysłowej

STATISTICA Enterprise QC może współpracować ze sterownikami PLC i CMm, sprzętowymi interfejsami dla urządzeń pomiarowych i praktycznie dowolnymi urządzeniami pomiarowymi połączonymi z komputerem przez port szeregowy. Dane można pobierać również z dowolnych plików i baz danych tworzonych przez sterowniki urządzeń pomiarowych i automatyki przemysłowej.

Wprowadzanie danych

STATISTICA Enterprise QC można zintegrować ze specjalistycznym, w wysokim stopniu dostosowanym do potrzeb użytkownika środowiskiem wprowadzania danych. Środowisko takie prowadzi operatora przez cały proces wprowadzania danych, realizując pewien zapisany w bazie danych scenariusz. Wyniki poszczególnych pomiarów wpisywane są w ustalonej kolejności, z klawiatury lub z konkretnego, przypisanego danej właściwości urządzenia pomiarowego. System sprawdza, czy wprowadzone dane są poprawne. W przypadku wystąpienia sygnału o rozregulowaniu operator jest o tym powiadamiany i może podać przyczynę zdarzenia i podjęte działanie naprawcze. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego środowiska wprowadzania danych, zintegrowanego z narzędziami monitorowania procesów oszczędzamy czas i środki. StatSoft Polska od wielu lat projektuje i wdraża rozwiązani do zbierania danych m.in. na potrzeby zapewnienia jakości; zachęcamy do zapoznania się z opisem wdrożenia w TBMECA.

Wprowadzanie i analiza danych

Intranet

System STATISTICA Enterprise QC umożliwia automatyczne publikowanie aktualnych raportów w sieci Intranet. Nie wymaga to od użytkownika znajomości HTML lub Java – wystarczy jedno kliknięcie myszą, aby raporty były automatycznie aktualizowane i przesyłane na serwer www.

Jeżeli potrzebny jest bezpieczny system dostarczania informacji umożliwiający pracownikom i klientom dostęp do istotnych informacji za pośrednictwem Intranetu, to można skorzystać z STATISTICA Enterprise Server/QC. Umożliwia on w pełni interakcyjną pracę poprzez sieć WWW i nie wymaga zainstalowania na komputerze użytkownika programu STATISTICA. Wszystkie analizy wykonywane są na serwerze, a użytkownik na sowim komputerze uruchamia w oknie przeglądarki wyłącznie środowisko sterujące programem. Środowisko to można dostosowywać do potrzeb, wymagań i upodobań użytkownika. Przykładowo użytkownik będzie korzystał z bardzo proste środowiska złożonego tylko z trzech przycisków uruchamiających tworzenie raportów.

STATISTICA Enterprise Server/QC wykorzystuje technologię STATISTICA Enterprise Server.

Generowanie raportów – STATISTICA – generator raportów

Zintegrowany system STATISTICA Enterprise QC zawiera narzędzie pozwalające w szybki i efektowny sposób tworzyć raporty (generator raportów). Dzięki temu otrzymujemy rzetelny i czytelny raport, sformatowany w zadany przez nas sposób i odświeżany z określoną częstotliwością. Użytkownicy z łatwością tworzą raporty w podobny sposób, jak w typowych edytorach tekstu. Szablony raportów zapisywane są w bazie danych, co zapewnia zgodność raportów.

Wygodne administrowanie systemem

STATISTICA Enterprise QC zawiera zestaw prostych w użyciu narzędzi administracyjnych pozwalających określić, kto i z jakimi prawami dostępu może korzystać z systemu, w jaki sposób i jakie pomiary są zbierane, jak są analizowane itp. Narzędzia te przyczyniają się do elastyczności i skalowalnością systemu.
Na przykład jeśli zdecydujecie się Państwo na rozpoczęcie zbierania danych z następnej linii produkcyjnej, wystarczy tylko dodać do systemu odpowiednie informacje za pomocą narzędzi administracyjnych.
Jak żaden inny pakiet przeznaczony do statystycznego sterowania procesem (SPC), STATISTICA Enterprise QC jest zarządzany centralnie dla całego przedsiębiorstwa. Zmiany dokonane przy użyciu narzędzi administracyjnych są natychmiast uwzględniane na wszystkich stanowiskach pracy.

Prawa dostępu do danych są nadawane dla całych grup użytkowników, więc jeżeli użytkownik należy do dwóch różnych grup, to jego prawa sumują się.

Zarządzanie użytkownikami STATISTICA Enterprise QC jest zgodne z powszechnie przyjętymi standardami. W szczególności dane użytkowników można odczytywać z domeny Windows, a użytkownik może być automatycznie uwierzytelniany w systemie.