PI


System PI OSIsoft jest motorem platformy Real-time Performance Management (RtPM), zapewniającym zarządzanie zdarzeniami w czasie rzeczywistym, pobieranie i pełne archiwizowanie bloków danych dla celów skalowalnego zarządzania w skali korporacyjnej zmiennymi i zdarzeniami.

PI łączy wszelkie dane operacyjne w jeden system, który jest w stanie dostarczać je użytkownikom z każdego szczebla organizacji, od hali produkcyjnej do poziomu korporacyjnego.

Kluczowa dla zestawu produktów STATISTICA Enterprise jest łączność i integracja z repozytoriami danych. Platforma programistyczna STATISTICA Enterprise ułatwia połączenia, dostęp, filtrowanie, wstępne przetwarzanie i agregację danych pochodzących z najróżniejszych źródeł i systemów.

Klienci firmy StatSoft w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii, energetyce, przemyśle papierniczym, chemicznym i petrochemicznym bazują na systemie PI z OSIsoft, który zbiera i przechowuje dane historyczne o procesach i wykonywanych operacjach. Oprogramowanie PI jest motorem platformy OSIsoft służącego do zarządzania wykonawstwem w czasie rzeczywistym (RtPM). Łącznik PI STATISTICA jest opcjonalnym dodatkiem pozwalającym na bezpośrednią integrację z zapisem historii PI. Wykorzystuje on kontrolę dostępu użytkownika i zabezpieczenia obecne w PI, co umożliwia interakcyjne przeglądanie jednostek danych oraz użycie funkcjonalności PI interpolacji danych. STATISTICA zintegrowana z systemem PI używana jest przy automatycznych analizach wykonywanych dla PAT (Process Analytical Technology), gdzie obowiązują regulacje FDA, czy systemu APC (Advanced Process Control) w przemyśle chemicznym i naftowym, a także dla systemów doradczych optymalizacji procesów w energetyce.

Omówienie systemu PI

System PI OSIsoft jest motorem platformy Real-time Performance Management (RtPM), zapewniającym zarządzanie zdarzeniami w czasie rzeczywistym, pobieranie i pełne archiwizowanie bloków danych dla celów skalowalnego zarządzania w skali korporacyjnej zmiennymi i zdarzeniami. PI łączy wszelkie dane operacyjne w jeden system, który jest w stanie dostarczać je użytkownikom z każdego szczebla organizacji, od hali produkcyjnej do poziomu korporacyjnego.

PI oraz platforma Real-time Performance Management (RtPM) są zarejestrowanymi znakami handlowymi OSIsoft, Inc.