Przykłady wyjątkowych cech STATISTICA


STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.

Proste i klarowne środowisko programu z możliwością całkowitego dostosowywania do potrzeb użytkownika

Proste środowisko programu

Wydajny interfejs użytkownika, dla początkujących opcje „Podstawowe”

 • Bardzo czytelne, podpowiadające okna definiowania analiz umożliwiają szybkie otrzymanie najważniejszych wyników.
 • Zaawansowane opcje umieszczono na kartach „Więcej”, aby nie rozpraszały użytkownika, a jednocześnie były łatwo dostępne.

Środowisko STATISTICA zdefiniowane przez użytkownika – proste skróty do skomplikowanych operacji

 • Łatwe tworzenie skrótów do każdej funkcji programu poprzez zarejestrowanie makra i przypisanie go do przycisku paska zadań.
 • Wszystkie menu można dostosować do potrzeb i upodobań, pozostawiając tylko niezbędne użytkownikowi pozycje.
 • Każdy szczegół albo całość środowiska można dostosować do potrzeb, własne okna modeluje się myszką, układając na nich przyciski, etykiety itd.

Środowisko programu zdefiniowane przez użytkownika

Niespotykana jakość wykresów

Niespotykana jakość wykresów prezentacyjnych i analitycznych

 • Najnowocześniejsza technologia wizualizacji w pełni zintegrowana z analizami.
 • Tworzenie przekrojów danych za pomocą najpotężniejszych narzędzi takich jak interakcyjna eksploracja 3W, precyzyjne powiększanie fragmentów wykresu, wyróżnianie podzbiorów danych na wykresie za pomocą myszy.
 • Hierarchiczna biblioteka stylów wykresów oraz zaawansowana technologia pracy ze złożonymi obiektami multimedialnymi.

Integracja z Internetem i tworzenie raportów

Pełne wykorzystanie sieci WWW

 • Automatyczne publikowanie perfekcyjnie wyglądających raportów w Intranecie lub w Internecie.
 • Dostęp do danych i potężnych narzędzi analitycznych STATISTICA z jakiegokolwiek komputera połączonego z siecią WWW (wymaga STATISTICA Enterprise Server).
 • Tworzenie efektownych, dynamicznych raportów zawierających zewnętrzne, aktywne obiekty.
 • Łatwe i szybkie przeglądanie raportu za pomocą listy obiektów.

 

Pełne wykorzystanie sieci WWW

 

Efektywne zarządzanie wynikami analiz

Efektywne zarządzanie wynikami analiz

 • Skoroszyty o nieograniczonej pojemności (podobne do Spinacza pakietu MS Office) umożliwiają wygodne i wydajne zorganizowanie dokumentów (danych i wyników analiz, arkuszy MS Excel itp.).
 • Organizowanie i przeglądanie arkuszy, wykresów, raportów i makr oraz wprowadzanie w nich zmian wykonywane jest bezpośrednio w skoroszycie.

Automatyczne tworzenie doskonale sformatowanych raportów, które można łatwo modyfikować np. techniką „przeciągnij i upuść”.

Praktycznie żadnych ograniczeń systemowych

Praktycznie żadnych ograniczeń systemowych

 • Dowolnie długie wartości tekstowe, nazwy zmiennych, etykiety.
 • Pliki zawierające nieograniczoną liczbę zmiennych i przypadków.
 • Możliwość wykonywania wielu analiz jednocześnie na tych samych lub różnych plikach danych.
 • Dowolne formaty tekstu, które można stosować dla pojedynczych komórek lub grup komórek.
 • Obsługa multimediów (tabele multimedialne).
 • Sprawne przetwarzanie terabajtów danych.

 

Zgodność i współdziałanie z innymi programami

W pełni programowalny system z wbudowanym językiem Visual Basic

W pełni programowalny system z wbudowanym językiem Visual Basic

 • Ogromne możliwości jedynego programu do analizy danych dysponującego kompletnym, bazującym na technologii COM interfejsem Visual Basic dla wszystkich funkcji i procedur.
 • Automatyczna rejestracja makr STATISTICA Visual Basic oszczędza czas i wysiłek.
 • Prosta automatyzacja rutynowych a czasochłonnych czynności.
 • Dostęp do wszystkich opcji STATISTICA z poziomu modelu obiektowego.
 • Profesjonalne środowisko programistyczne, z debuggerem, przeglądarką funkcji itd. umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji.
 • Możliwość współdziałania z innymi aplikacjami, jak Excel, programy C++, Java itp.

 

Wydajne zapytania, szybki dostęp do danych

Wydajne zapytania, szybki dostęp do danych

 • Potężne i intuicyjnie działające narzędzie budowy zapytań obsługuje ekstremalnie duże zbiory danych i zapewnia dostęp do danych przechowywanych nieomal w dowolny sposób.
 • Wygodna opcja zapisu zapytania dla kolejnych analiz.
 • Dostęp do danych z odległych baz danych i ich przetwarzanie bez tworzenia lokalnych kopii (wymaga korporacyjnej wersji STATISTICA).

Więcej unikalnych cech

W niemal każdym aspekcie działania systemu STATISTICA znajdujemy wyjątkowy poziom funkcjonalności. Niektóre z tych unikalnych cech dają się zmierzyć, na przykład:

 • Szybkość obliczeń, operacji graficznych i operacji na bazach danych. STATISTICA ma unikalny system optymalizacji operacji na liczbach oraz wysoko zoptymalizowane zarządzanie pamięcią, co łącznie daje niespotykaną szybkość programu. Przyczynia się do niej również własny system odświeżania ekranu i selekcji obszaru, pozwalający przerysowywać i podświetlać złożone zbiory obiektów graficznych z szybkością ograniczoną wyłącznie maszynowo (i przez drivery). W rezultacie, szybkość reakcji programu jest wyjątkowo duża. Zastosowana w STATISTICA zaawansowana technologia wielowątkowości dodatkowo przyspiesza reakcje programu (np. wszystkie skomplikowane wykresy przerysowywane są w tle, w osobnych wątkach, tak, że użytkownik może kontynuować swą interaktywną pracę z programem).
 • Wielozadaniowość. Jednocześnie można pracować na wielu uruchomionych STATISTICA, przy czym, każda może wykonywać wiele analiz, pracując na danych, które mogą pochodzić z jednego z wielu, jednocześnie otwartych plików lub zapytań (a wyniki organizować można w osobne projekty). Wejściowe i wyjściowe zbiory danych i wykresy STATISTICA mogą mieć praktycznie nieograniczoną wielkość, co nie zmienia faktu, że mogą być hierarchicznie porządkowane na różne sposoby. Otrzymywane wyniki kierowane mogą być do wielu wyjść, takich jak wysokowydajne skoroszyty i raporty o nieograniczonej pojemności, a także bezpośrednio do internetu i innych, tego typu kanałów wyjściowych.
 • Wielkość projektów i analiz. Większość procedur STATISTICA, w analizach, grafice, zarządzaniu danymi, obsługuje projekty o znacznie większych rozmiarach niż potrafią to inne, konkurencyjne produkty. Jedynym ograniczeniem, w większości przypadków jest tylko sam komputer. Systemowe procedury STATISTICA zoptymalizowane są tak, by radzić sobie z ekstremalnie dużymi zbiorami danych. STATISTICA Visual Basic zrealizuje największe projekty obliczeniowe jakie tylko są możliwe na danej maszynie, z danym systemem operacyjnym. Korporacyjna wersja STATISTICA ma opcję zapytań i przetwarzania danych z odległych serwerów ?na miejscu? (bez tworzenia lokalnych kopii potrzebnych podzbiorów danych); daje to użytkownikowi, nie tylko znaczące przyspieszenie pracy ale, co więcej, pozwala przetwarzać zbiory danych o wielkości przekraczającej pojemność lokalnego dysku.
 • STATISTICA Visual Basic. STATISTICA Visual Basic dodaje do standardu Microsoft Visual Basic ponad 10000 nowych funkcji. Powstaje tak jedno z największych i najbogatszych, dostępnych środowisk programistycznych.
 • Wielkość plików danych (praktycznie nieograniczona). Pliki danych STATISTICA zawierać mogą praktycznie nieograniczoną liczbę rekordów (przypadków) i pól (zmiennych). Maksymalna długość pojedynczego rekordu w pliku danych STATISTICA, jest większa niż w jakimkolwiek innym konkurencyjnym programie. Każda komórka tabeli STATISTICA (która może też mieścić nieograniczonej wielkości ?multimedia?) może przechowywać nieograniczoną, praktycznie liczbą znaków. Nie ma ograniczeń na długość nazw zmiennych, tekstów, etykiet, nazw przypadków.
 • Precyzja operacji na liczbach. STATISTICA stosuje rozszerzoną precyzję (poczwórną) w operacjach matematycznych, co pozwala, bez najmniejszej obawy przetwarzać zmienne o wyjątkowo małej względnej zmienności i wykonywać wszelkie inne, wymagające pod tym względem operacje.
 • Bogactwo metod statystycznych, metod przetwarzania danych, procedur i opcji. STATISTICA, to setki testów, metod statystycznych, analiz, zintegrowanych tak, że tworzą jedną całość, jeden system oprogramowania. Ponadto, tak jak to już wyżej wspomniano, STATISTICA Visual Basic dodaje do wyczerpującej składni Microsoft Visual Basic cały arsenał ponad 10000 nowych funkcji, tworząc w ten sposób jedno z największych i najbogatszych, dostępnych środowisk programistycznych.
 • Wielość i różnorodność wykresów i różnych ich opcji; mamy w STATISTICA setki typów wykresów i niezliczone ich kombinacje. Wyjątkowo bogate są też możliwości dostosowywania wykresów do konkretnych potrzeb, projektowania własnych wykresów, a nawet własnych wieloobrazowych wizualizacji o praktycznie nieograniczonej złożoności (wszystko to dostępne jest użytkownikowi przez interakcyjne okna dialogowe i rozwijalne menu, a także poprzez wbudowany język: STATISTICA Visual Basic).
 • Sprawność i wydajność środowiska pracy programu (mierzona liczbą kliknięć i klawiszy koniecznych do wykonania analizy). Łatwe w obsłudze i elastyczne narzędzia pozwalają dostosowywać środowisko pracy w programie do potrzeb i upodobań. Tworząc skróty, zyskujemy dostęp do procedur o dowolnej złożoności, przez pojedyncze kliknięcie myszy, podobnie, rejestrując makra i przypisując je przyciskom menu. Opcje oszczędzania czasu wykorzystujemy przy wielokrotnym wykonywaniu tej samej analizy, na przykład dla każdej zmiennej. Pomocne w pracy kreatory radykalnie upraszczają tworzenie złożonych modeli (np. W SEPATH) lub pisanie własnych procedur (w STATISTICA Visual Basic) jak również tworzenie formuł w arkuszach.