Pozostałe moduły


Skoroszyt

Grupa Skoroszyt umożliwia zapis wykresów zapisanych w skoroszycie STATISTICA w postaci plików graficznych o wskazanym formacie i rozdzielczości. Dodatkowo moduł Zapisz do MS Excel umożliwia zapisanie kolejnych obiektów skoroszytu STATISTICA w postaci osobnych zakładek arkusza MS Excel. Grupę uzupełnia moduł Formatuj arkusz lub skoroszyt, który pozwala nadać wynikowym arkuszom STATISTICA pożądany przez użytkownika format – użytkownik określa sposób wyświetlania wartości komórek, typ i wielkość czcionki i inne parametry arkusza istotne podczas publikacji wyników.

Edytor makr

Program zamyka moduł Edytor makr, zawierający zestaw predefiniowanych procedur generujących szczegółowe zestawienia podsumowujące wykonywane zwykle podczas rutynowych prac nad przygotowaniem raportu z analizy. Liczba i forma raportów może być dostosowana w ramach wdrożenia do szczegółowych wymagań użytkownika.