Podsumowanie skal


Podsumowanie skali pozycyjnej

Moduł umożliwia utworzenie zestawienia rozkładów procentowych wartości zmiennych reprezentujących cechy opisane za pomocą tej skali. Dodatkowo dostępna jest opcja wyróżniania poziomów najczęściej i najrzadziej reprezentowanych.


Podsumowanie skali pozycyjnej


Podsumowanie skali rangowej

Moduł pozwala użytkownikowi na wykonanie rankingu wartości wchodzących w skład skali rangowej oraz liczby wskazań danej wartości na każdej pozycji. Analiza obsługuje dwa sposoby kodowania (zmienne oznaczają oceniane cechy, a wartości przypisane rangi lub zmienne reprezentują kolejne rangi, a wartości oznaczają oceniane cechy).


Podsumowanie skali rangowej


Wykres dyferencjału semantycznego

Moduł umożliwia wygenerowanie odpowiedniego wykresu (dla średnich bądź median) oraz wskazanie ewentualnych zmiennych grupujących.


Wykres dyferencjału semantycznego


Wykres dla skali Stapela

Pozwala on na wygenerowanie odpowiedniego wykresu podsumowującego tę skalę na podstawie średnich bądź median; dodatkowo użytkownik może wskazać zmienną grupującą oraz określić szereg parametrów wykresu.


Wykres dla skali Stapela