Moduły analityczne STATISTICA


PRODUKTYMODUŁY
STATISTICA Pakiet Podstawowy Statystyki opisowe, analiza przekrojowa oraz eksploracyjna analiza danych Statystyki opisowe, analiza przekrojowa oraz eksploracyjna analiza danych
 Korelacje Korelacje
 Obliczanie statystyk podstawowych w arkuszach (tabelach) zawierających wyniki Obliczanie statystyk podstawowych w arkuszach (tabelach) zawierających wyniki
 Interakcyjny kalkulator prawdopodobieństwa Interakcyjny kalkulator prawdopodobieństwa
 Testy t i inne testy różnic pomiędzy grupami Testy t i inne testy różnic pomiędzy grupami
 Tabele liczebności, tabele wielodzielcze, tabele zbiorcze, tworzenie i analiza wielokrotnych odpowiedzi Tabele liczebności, tabele wielodzielcze, tabele zbiorcze, tworzenie i analiza wielokrotnych odpowiedzi
 Metody regresji wielorakiej Metody regresji wielorakiej
 Statystyki nieparametryczne Statystyki nieparametryczne
 ANOVA/MANOVA ANOVA/MANOVA
 Dopasowanie rozkładów Dopasowanie rozkładów
STATISTICA Pakiet Zaawansowany  STATISTICA Pakiet podstawowy STATISTICA Pakiet podstawowy

 STATISTICA Modele zaawansowaneSTATISTICA Modele zaawansowane
    Rozkłady i symulacje Rozkłady i symulacje
    Komponenty wariancyjne i model mieszany ANOVA/ANCOVA Komponenty wariancyjne i model mieszany ANOVA/ANCOVA
    Analiza czasu przeżycia i awaryjności Analiza czasu przeżycia i awaryjności
    Ogólna estymacja nieliniowa (oraz szybka regresja logistyczna i probit) Ogólna estymacja nieliniowa (oraz szybka regresja logistyczna i probit)
    Analiza log-liniowa tabel liczności Analiza log-liniowa tabel liczności
    Analiza szeregów czasowych i prognozowanie Analiza szeregów czasowych i prognozowanie
    Modelowanie równań strukturalnych i analiza ścieżkowa (SEPATH) Modelowanie równań strukturalnych i analiza ścieżkowa (SEPATH)
    Ogólne modele liniowe (GLM) Ogólne modele liniowe (GLM)
    Ogólne modele regresji (GRM) Ogólne modele regresji (GRM)
    Uogólnione modele liniowe (GLZ) Uogólnione modele liniowe (GLZ)
    Ogólne modele cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) Ogólne modele cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS)

 STATISTICA Analizy Wielowymiarowe STATISTICA Analizy Wielowymiarowe
    Analiza skupień Analiza skupień
    Analiza czynnikowa Analiza czynnikowa
    Składowe główne i klasyfikacja Składowe główne i klasyfikacja
    Analiza kanoniczna Analiza kanoniczna
    Analiza rzetelności i pozycji Analiza rzetelności i pozycji
    Drzewa klasyfikacyjne Drzewa klasyfikacyjne
    Analiza korespondencji Analiza korespondencji
    Skalowanie wielowymiarowe Skalowanie wielowymiarowe
    Analiza dyskryminacyjna Analiza dyskryminacyjna
    Ogólne modele analizy dyskryminacyjnej Ogólne modele analizy dyskryminacyjnej

 STATISTICA Analiza Mocy TestówSTATISTICA Analiza Mocy Testów
    Obliczanie wielkości próby Obliczanie wielkości próby
    Estymacja przedziałów ufności Estymacja przedziałów ufności
    Kalkulator rozkładów prawdopodobieństwa Kalkulator rozkładów prawdopodobieństwa
    Przykład zastosowania Przykład zastosowania

STATISTICA QC STATISTICA Pakiet podstawowySTATISTICA Pakiet podstawowy

 STATISTICA Karty KontrolneSTATISTICA Karty Kontrolne
    Standardowe karty Standardowe karty
    Interaktywne zaznaczanie i etykietowanie punktów Interaktywne zaznaczanie i etykietowanie punktów
    Elastyczny, dostosowywalny system alarmowania Elastyczny, dostosowywalny system alarmowania
    Praca inżyniera i operatora; zabezpieczanie hasłem Praca inżyniera i operatora; zabezpieczanie hasłem
    Karty krótkich serii Karty krótkich serii
    Karty wieloźródłowe (zgrupowane i zgrupowane krótkich serii) Karty wieloźródłowe (zgrupowane i zgrupowane krótkich serii)
    Opcje kart i obliczane statystyki Opcje kart i obliczane statystyki
    Wskaźniki zdolności, wykonania i linie kontrolne dla rozkładów innych niż normalny Wskaźniki zdolności, wykonania i linie kontrolne dla rozkładów innych niż normalny
    Karty kontrolne w czasie rzeczywistym; zewnętrzne źródła danych Karty kontrolne w czasie rzeczywistym; zewnętrzne źródła danych

 STATISTICA Analiza ProcesuSTATISTICA Analiza Procesu
    Analiza zdolności procesu Analiza zdolności procesu
    Plany badania i analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (R&R) Plany badania i analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (R&R)
    Analiza Weibulla Analiza Weibulla
    Plany badań Plany badań

 STATISTICA Planowanie DoświadczeńSTATISTICA Planowanie Doświadczeń
    Analiza doświadczenia: Ogólne możliwościAnaliza doświadczenia: Ogólne możliwości
    Analiza resztowa i przekształceniaAnaliza resztowa i przekształcenia
    Optymalizacja pojedynczej lub wielu wielkości wyjściowych: Profil użyteczności odpowiedziOptymalizacja pojedynczej lub wielu wielkości wyjściowych: Profil użyteczności odpowiedzi
    Standardowe plany frakcyjne dwuwartościowe 2(k-p) z podziałem na blokiStandardowe plany frakcyjne dwuwartościowe 2(k-p) z podziałem na bloki (plany o najmniejszej aberracji w sensie Boxa-Huntera-Huntera)
    Plany frakcyjne 2(k-p) o najmniejszej aberracji i maksymalnym nieuwikłaniu z podziałem na bloki: ogólne poszukiwanie planuPlany frakcyjne 2(k-p) o najmniejszej aberracji i maksymalnym nieuwikłaniu z podziałem na bloki: ogólne poszukiwanie planu
    Plany eliminacyjne (Placketta-Burmana)Plany eliminacyjne (Placketta-Burmana)
    Plany frakcyjne trójwartościowe typu 3(k-p) z podziałem na bloki oraz plany Boxa-BehnkenaPlany frakcyjne trójwartościowe typu 3(k-p) z podziałem na bloki oraz plany Boxa-Behnkena
    Plany centralne kompozycyjne (powierzchnia odpowiedzi)Plany centralne kompozycyjne (powierzchnia odpowiedzi)
    Plany kwadratów łacińskichPlany kwadratów łacińskich
    Doświadczenia wg metody TaguchiDoświadczenia wg metody Taguchi
    Plany dla mieszanin i powierzchni o podstawie trójkątnejPlany dla mieszanin i powierzchni o podstawie trójkątnej
    Plany dla ograniczonych powierzchni i mieszaninPlany dla ograniczonych powierzchni i mieszanin
    Plany D i A-optymalnePlany D i A-optymalne
    Alternatywne procedury analizowania danych doświadczalnychAlternatywne procedury analizowania danych doświadczalnych

 Wielowymiarowe karty kontrolneWielowymiarowe karty kontrolne

 STATISTICA Analiza Mocy TestówSTATISTICA Analiza Mocy Testów
    Obliczanie wielkości próby Obliczanie wielkości próby
    Estymacja przedziałów ufności Estymacja przedziałów ufności
    Kalkulator rozkładów prawdopodobieństwa Kalkulator rozkładów prawdopodobieństwa
    Przykład zastosowania Przykład zastosowania

STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC STATISTICA Pakiet ZaawansowanySTATISTICA Pakiet Zaawansowany

 STATISTICA Karty Kontrolne STATISTICA Karty Kontrolne
    Standardowe karty Standardowe karty
    Interaktywne zaznaczanie i etykietowanie punktów Interaktywne zaznaczanie i etykietowanie punktów
    Elastyczny, dostosowywalny system alarmowania Elastyczny, dostosowywalny system alarmowania
    Praca inżyniera i operatora; zabezpieczanie hasłem Praca inżyniera i operatora; zabezpieczanie hasłem
    Karty krótkich serii Karty krótkich serii
    Karty wieloźródłowe (zgrupowane i zgrupowane krótkich serii) Karty wieloźródłowe (zgrupowane i zgrupowane krótkich serii)
    Opcje kart i obliczane statystyki Opcje kart i obliczane statystyki
    Wskaźniki zdolności, wykonania i linie kontrolne dla rozkładów innych niż normalny Wskaźniki zdolności, wykonania i linie kontrolne dla rozkładów innych niż normalny
    Karty kontrolne w czasie rzeczywistym; zewnętrzne źródła danych Karty kontrolne w czasie rzeczywistym; zewnętrzne źródła danych

 STATISTICA Analiza ProcesuSTATISTICA Analiza Procesu
    Analiza zdolności procesu Analiza zdolności procesu
    Plany badania i analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (R&R) Plany badania i analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (R&R)
    Analiza Weibulla Analiza Weibulla
    Plany badań Plany badań

 STATISTICA Planowanie DoświadczeńSTATISTICA Planowanie Doświadczeń
    Analiza doświadczenia: Ogólne możliwościAnaliza doświadczenia: Ogólne możliwości
    Analiza resztowa i przekształceniaAnaliza resztowa i przekształcenia
    Optymalizacja pojedynczej lub wielu wielkości wyjściowych: Profil użyteczności odpowiedziOptymalizacja pojedynczej lub wielu wielkości wyjściowych: Profil użyteczności odpowiedzi
    Standardowe plany frakcyjne dwuwartościowe 2(k-p) z podziałem na blokiStandardowe plany frakcyjne dwuwartościowe 2(k-p) z podziałem na bloki (plany o najmniejszej aberracji w sensie Boxa-Huntera-Huntera)
    Plany frakcyjne 2(k-p) o najmniejszej aberracji i maksymalnym nieuwikłaniu z podziałem na bloki: ogólne poszukiwanie planuPlany frakcyjne 2(k-p) o najmniejszej aberracji i maksymalnym nieuwikłaniu z podziałem na bloki: ogólne poszukiwanie planu
    Plany eliminacyjne (Placketta-Burmana)Plany eliminacyjne (Placketta-Burmana)
    Plany frakcyjne trójwartościowe typu 3(k-p) z podziałem na bloki oraz plany Boxa-BehnkenaPlany frakcyjne trójwartościowe typu 3(k-p) z podziałem na bloki oraz plany Boxa-Behnkena
    Plany centralne kompozycyjne (powierzchnia odpowiedzi)Plany centralne kompozycyjne (powierzchnia odpowiedzi)
    Plany kwadratów łacińskichPlany kwadratów łacińskich
    Doświadczenia wg metody TaguchiDoświadczenia wg metody Taguchi
    Plany dla mieszanin i powierzchni o podstawie trójkątnejPlany dla mieszanin i powierzchni o podstawie trójkątnej
    Plany dla ograniczonych powierzchni i mieszaninPlany dla ograniczonych powierzchni i mieszanin
    Plany D i A-optymalnePlany D i A-optymalne
    Alternatywne procedury analizowania danych doświadczalnychAlternatywne procedury analizowania danych doświadczalnych

 Wielowymiarowe karty kontrolneWielowymiarowe karty kontrolne

STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe  STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe - sposób na obliczenia neuronoweSTATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe – sposób na obliczenia neuronowe
 Dane wejścioweDane wejściowe
 Skalowanie danych i przetwarzanie danych nominalnychSkalowanie danych i przetwarzanie danych nominalnych
 Wybór typu sieci neuronowej; zespoły sieciWybór typu sieci neuronowej; zespoły sieci
 Automatyczny projektant sieci (automatyczna ocena i dobór odpowiedniej architektury sieciowej)Automatyczny projektant sieci (automatyczna ocena i dobór odpowiedniej architektury sieciowej)
 Uczenie sieci neuronowejUczenie sieci neuronowej
 Analiza i testowanie sieci neuronowejAnaliza i testowanie sieci neuronowej
 Wbudowane rozwiązania (własne aplikacje używające STATISTICA - Automatyczne Sieci Neuronowe)Wbudowane rozwiązania (własne aplikacje używające STATISTICA – Automatyczne Sieci Neuronowe)
 Zestawienie algorytmów uczącychZestawienie algorytmów uczących
 Podręcznik elektronicznyPodręcznik elektroniczny
 Przykładowe zastosowaniaPrzykładowe zastosowania
 Opcjonalne rozszerzenie - Generator koduOpcjonalne rozszerzenie – Generator kodu
STATISTICA Data Miner  STATISTICA Pakiet ZaawansowanySTATISTICA Pakiet Zaawansowany

 STATISTICA Automatyczne Sieci NeuronoweSTATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe

 Dobór i eliminacja zmiennychDobór i eliminacja zmiennych
 Analiza koszykowaAnaliza koszykowa
 Interakcyjne drążenie danychInterakcyjne drążenie danych
 Analiza skupień uogólnioną metodą EM i k-średnichAnaliza skupień uogólnioną metodą EM i k-średnich
 Uogólnione modele addytywne (GAM)Uogólnione modele addytywne (GAM)
 Losowy las (Random Forests)Losowy las (Random Forests)
 Multivariate Adaptive Regression Splines (MAR Splines)Multivariate Adaptive Regression Splines (MAR Splines)
 Inne metody uczenia maszyn (Machine learning)Inne metody uczenia maszyn (Machine learning)
 Analiza składowych niezależnych (Independent Component Analysis)Analiza składowych niezależnych (Independent Component Analysis)
 Ocena dobroci dopasowaniaOcena dobroci dopasowania
 Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnychSzybkie wdrażanie modeli predykcyjnych

STATISTICA Text Miner  STATISTICA Data MinerSTATISTICA Data Miner

 Odczytywanie dokumentówOdczytywanie dokumentów
 Przetwarzanie dokumentówPrzetwarzanie dokumentów
 Analiza dokumentówAnaliza dokumentów

STATISTICA Process Optimization  STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC

 STATISTICA Data MinerSTATISTICA Data Miner

 STATISTICA Process Optimization - w kilku zdaniach STATISTICA Process Optimization – w kilku zdaniach
 Coś więcej niż zwykła kontrola jakości- nie tylko wykrywanie problemów, ale również zapobieganie im Coś więcej niż zwykła kontrola jakości- nie tylko wykrywanie problemów, ale również zapobieganie im
 Sposób działania Sposób działania
 Dostosowanie wszystkich projektów do indywidualnych potrzeb Dostosowanie wszystkich projektów do indywidualnych potrzeb
 Zdalne przetwarzanie danych bez ich przesyłania Zdalne przetwarzanie danych bez ich przesyłania
 STATISTICA Process Optimization jako pracujący w tle monitor i uczący się obserwator STATISTICA Process Optimization jako pracujący w tle monitor i uczący się obserwator

STATISTICA Enterprise  WprowadzenieWprowadzenie
 Praca grupowa, współdzielenie wiedzy, współpraca użytkowników
Praca grupowa, współdzielenie wiedzy, współpraca użytkowników
 Doskonałe narzędzie do łączenia się z dużymi, zewnętrznymi bazami danych
Doskonałe narzędzie do łączenia się z dużymi, zewnętrznymi bazami danych (np. z korporacyjnymi hurtowniami danych)
 Automatyczne monitorowanie danych, automatyczne reagowanie, rozpowszechnianie danych
Automatyczne monitorowanie danych, automatyczne reagowanie, rozpowszechnianie danych
 Wygodne administrowanie systemem
Wygodne administrowanie systemem
STATISTICA
Enterprise QC
 Cechy STATISTICA Enterprise QCCechy STATISTICA Enterprise QC
 Zalety STATISTICA Enterprise QCZalety STATISTICA Enterprise QC
 Dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownikówDostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników
 Integracja z programem STATISTICAIntegracja z programem STATISTICA
 Pobieranie danych z urządzeń pomiarowych i automatyki przemysłowejPobieranie danych z urządzeń pomiarowych i automatyki przemysłowej
 Elastyczność we wprowadzaniu danychElastyczność we wprowadzaniu danych
 Wykorzystanie InternetuWykorzystanie Internetu
 Generowanie raportów - STATISTICAGenerowanie raportów – STATISTICA
 Wygodne administrowanie systememWygodne administrowanie systemem
STATISTICA VEPAC
(Szacowanie wariancji
i precyzji)
To kompletny zestaw technik służący do analizy danych otrzymanych w wyniku doświadczeń, na które wpływ miały zarówno efekty stałe, jak i losowe. Za pomocą VEPAC otrzymujemy oceny składników zmienności (komponentów wariancyjnych) pozwalające na formułowanie precyzyjnych sądów, a jednocześnie umożliwiające porównywanie efektów stałych w przypadku wielu źródeł zmienności losowej.

 Dowiedz się więcej…

STATISTICA MSPC (Multivariate Statistical Process Control) Jest to kompletne narzędzie dla wielowymiarowego sterowania jakością procesów. Dzięki programowi STATISTICA MSPC metody wielowymiarowe da się bezpośrednio zastosować dla złożonych procesów produkcyjnych i procesów wsadowych (okresowych, ang. batch processing), np. W przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, petrochemicznym i papierniczym.

 Dowiedz się więcej…

STATISTICA Trees  Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (G-Trees)Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (G-Trees)
 Ogólne modele CHAIDOgólne modele CHAID
 Interakcyjne drzewa klasyfikacyjne i regresyjneInterakcyjne drzewa klasyfikacyjne i regresyjne
 Drzewa wzmacnianeDrzewa wzmacniane
STATISTICA SAL  Omówienie modułu Omówienie modułu
 Funkcjonalne omówienie modułu STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis (SAL) Funkcjonalne omówienie modułu STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis (SAL)
 Krótko, w punktach: unikalne, zaawansowane cechy programu STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis (SAL) Krótko, w punktach: unikalne, zaawansowane cechy programu STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis (SAL)
 Podsumowanie Podsumowanie
Zestaw Farmaceutyczny  Profile UwalnianiaProfile Uwalniania
 Ocena StabilnościOcena Stabilności
 Walidacja ProcesuWalidacja Procesu
 Przegląd Jakości ProduktuPrzegląd Jakości Produktu
 Walidacja Metod PomiarowychWalidacja Metod Pomiarowych
Zestaw Skoringowy STATISTICA Zestaw Skoringowy jest dedykowanym narzędziem wspierającym cały proces budowy tablicy skoringowej (Credit scoring). Program ten powstał we współpracy StatSoft Polska z PKO BP łącząc możliwości narzędzi analitycznych STATISTICA, wiedzę konsultantów StatSoft na temat analizy danych oraz doświadczenie pracowników PKO BP w praktycznym stosowaniu tablic skoringowych. Dzięki temu stanowi unikalne na naszym rynku rozwiązanie, ściśle dostosowane do polskich realiów. Dzięki Zestawowi Skoringowemu STATISTICA można łatwo zamienić dane w gotową tablice skoringową. Teraz, do zbudowania tablicy skoringowej nie jest już wymagana specjalistyczna wiedza – interfejs został zaprojektowany tak, aby poprowadzić użytkownika krok po kroku przez poszczególne etapy, a same analizy mogą być wykonywane automatycznie. Rozwiązanie to może być także zintegrowane z innymi systemami banku.

 Dowiedz się więcej…

STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych
i Rynkowych
STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych jest programem ułatwiającym i przyspieszającym proces opracowania wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem badań ankietowych. Zawiera wszystkie moduły analityczne oraz narzędzia obróbki danych zawarte w STATISTICA Pakiet Zaawansowany, a także dodatkowe funkcje przydatne podczas przygotowania danych do specyfiki analiz pochodzących z badań marketingowych. Za jego pomocą możliwe jest szybkie rekodowanie danych, przekodowanie na zmienne sztuczne, zliczanie wystąpień określonego zakresu wartości w wybranych zmiennych. Dostępne są także zaawansowane narzędzia do sprawdzania poprawności danych.

 Dowiedz się więcej…

Gromadzenie i analiza danych ankietowychSystem wprowadzania i gromadzenia danych ankietowych umożliwia wprowadzanie danych z uzupełnionych ankiet lub ich wypełnianie on-line za pośrednictwem komputera wyposażonego w łącze internetowe i przeglądarkę. Dane te są przechowywane w bazie danych będącej częścią systemu, specjalnie zaprojektowanej, zoptymalizowanej pod kątem wykonywania analiz i zestawień. Przed każdym nowym badaniem, oprócz wprowadzenia do systemu schematu odpowiedniej ankiety, określamy listę uprawnionych użytkowników, dzięki czemu kontrolujemy dostęp odpowiednich osób do ankiet, a także uzyskujemy informację o jakości danych wprowadzonych przez poszczególnych ankieterów. Dzięki wdrożeniu systemu w jednym miejscu tworzona jest składnica informacji, gromadząca wyniki wszystkich przeprowadzanych badań ankietowych, do których będzie można w każdym momencie sięgnąć, a centralne składowanie danych zapewnia zgodność uzyskanych wyników.

 Dowiedz się więcej…