Łączenie i integracja danych


Klienci firmy StatSoft na całym świecie korzystają ze STATISTICA Enterprise aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie narzędzi business intelligence i data mining. STATISTICA odpowiada na te potrzeby poprzez sprawne, zintegrowane narzędzia dostępu do danych z różnorakich źródeł. Po  odpowiednim skonfigurowaniu STATISTICA Enterprise zweryfikowani użytkownicy mogą w łatwy sposób pozyskiwać, filtrować i analizować dane – wszystko to z poziomu STATISTICA.
STATISTICA Enterprise obsługuje źródła danych takie jak:

 • Systemy ERP (Enterprise Resource Planning), STATISTICA uzyskała certyfikat integracji z SAP
 • Systemy LIMS (Laboratory Information Management System)
 • Systemy MES (Manufacturing Execution System)
 • Każda relacyjna baza danych taka jak Oracle, Microsoft SQL Server lub Microsoft Access
 • Hierarchical Process Cube
 • “Płaskie pliki”, np. CSV, MS Excel, SAS, SPSS
  • Arkusze Excela mogą być zaimportowane i otwarte bezpośrednio w STATISTICA i następnie tam przetwarzane
 • Teradata
 • Źródła danych takie jak PI Data Historian firmy OSI Soft Inc.
 • In-Place Database Processing (IDP), technologia dostępu do wielowymiarowych baz danych, który nie wymaga tworzenia lokalnej kopii danych
 • Wprowadzanie danych przez przeglądarkę internetową

W połączeniu z STATISTICA Extract, Transform and Load (ETL), STATISTICA Enteprise umożliwia efektywne przetwarzanie danych ze standardowych baz danych (Microsoft SQL, Oracle) jak również z rozwiązań specjalistycznych korzystając z narzędzia Łącznik PI, co umożliwia zastosowanie narzędzi STATISTICA do filtrowania, agregacji i analizy danych.

STATISTICA Enterprise dostarcza ponadto wygodnych narzędzi do filtrowania danych i powiązanych z nimi metadanych, wliczając w to Hierarchical Process Cube zawierający informacje jak wyglądały kolejne kroki procesu poprzez monitorowanie, tworzenie kart kontrolnych, raportowanie, znajdowanie przyczyn i inne tego rodzaju analizy. Inżynierowie i analitycy mogą wybrać dany proces i łatwo uzyskać dostęp do niezbędnych danych, a także przeglądać przepływ materiałów i partii w procesie produkcyjnym.

STATISTICA Enteprise Manager, aplikacja administrująca systemem STATISTICA Enterprise, zapewnia wielowarstwowe, oparte na rolach podejście, dostarczając precyzyjną kontrolę dostępu do danych. Przykładowo, administratorzy baz danych mogą mieć uprawnienia do tworzenia i modyfikowania kwerend i połączeń z bazą danych, podczas gdy inżynierowie mogą korzystać z utworzonych zapytań i analizować dane. Dodatkowo, każdy inżynier może mieć przypisane uprawnienia tylko do wykonywania analiz związanych ściśle z jego pracą.

STATISTICA Query

STATISTICA Query

STATISTICA Query umożliwia łatwy dostęp do danych z wielu różnych typów baz danych (również dużych systemów bazodanowych takich jak Oracle, MS SQL Server, Sybase itp.) za pomocą standardu Microsoft OLE DB. OL

E DB jest zaawansowaną technologią baz danych umożliwiającą uniwersalną integrację danych z systemów korporacyjnych, od komputerów typu mainframe po komputery typu PC, niezależnie od typu danych. OLE DB zapewnia bardziej ogólny i bardziej wydajny dostęp do danych niż starszy standard ODBC; umożliwia dostęp do większej ilości typów danych i oparty jest na technologii Component Object Model (COM).

STATISTICA Query można za pomocą poleceń SQL wybierać rekordy (wiersze tabel) z wielu tabel z bazy danych. Użytkownik buduje zapytania w prostym środowisku graficznym, może dodatkowo korzystać z intuicyjnych opcji menu i okien dialogowych, a odpowiednie polecenia SQL są automatycznie generowane przez STATISTICA Query. Bez zaawansowanej znajomości SQL można więc szybko i w prosty sposób tworzyć zaawansowane i potężne zapytania. Można tworzyć kilka zapytań do tej samej lub różnych baz danych, tak by dane były zwracane do jednego arkusza danych, można też zarządzać połączeniami z wieloma zewnętrznymi bazami danych.

Przetwarzanie danych po stronie serwera

Narzędzia do tworzenia zapytań w wersji korporacyjnej STATISTICA, rozszerzone są o opcje umożliwiające przetwarzanie danych po stronie serwera, to znaczy bez konieczności importowania danych i tworzenia pliku lokalnego. Technologia ta jest użyteczna przy przetwarzaniu bardzo dużych zbiorów danych; w takich przypadkach jej zastosowanie daje duży zysk wydajności i umożliwia przetwarzanie zbiorów danych o wielkości przekraczającej pojemność urządzeń lokalnych.