Programy z rodziny STATISTICA – najwyższej jakości grafika


Dostępne w każdym produkcie z rodziny STATISTICA wysokiej jakości narzędzia wizuali­zacji wyników analiz umożliwiają czytelną prezentację wyników i danych.

Na każdym etapie analizy mamy „pod ręką” zestaw charakterystycznych dla danej metody wykresów analitycznych, które umożliwiają przedstawienie w przejrzysty sposób wyników danej analizy. Oprócz wykresów wynikowych mamy również do wyboru bogaty zestaw wykre­sów prezentujących zgromadzone dane.

Narzędzia graficzne w STATISTICA to połączenie niezwykle szerokiego wyboru wykresów (z wbudowanymi narzędziami analitycznymi) z możliwościami dostosowywania, rysowa­nia i zarządzania wykresami wielokrotnymi. STATISTICA oferuje setki typów dwuwymia­rowych i trójwymiarowych obrazów graficznych, a praktycznie każdy szczegół wyglądu wykresu może być dowolnie zmieniany przez użytkownika. Dostępne narzędzia pozwalają zobrazować także większą liczbę wymiarów. STATISTICA zawiera również wszechstronny zestaw narzędzi przeznaczonych do graficznej eksploracji i analizy danych oraz służących do identyfikacji relacji, trendów i błędów systematycznych ukrytych w nieuporządko­wa­nych zbiorach danych.

Wykresy STATISTICA

Przy zapisie wykresów STATISTICA w formacie pliku graficznego można określić roz­dzielczość (w dpi) dla takich formatów jak TIFF, GIF, PNG, JPG oraz BMP, dzięki czemu można dostosować jakość obrazów do celu, w jakim później chcemy je wykorzystać.

STATISTICA Mapy jest specjalnym dodatkiem dla użytkowników aktualnych wersji STATISTICA. Program umożliwia graficzne przedstawienie danych dotyczących jednostek administracyjnych na dostępnych szablonach map, z podziałem na województwa oraz powiaty.

Generowanie map oraz sterowanie ich opcjami jest proste, efektywne i szybkie. Bardzo szeroki wybór opcji dostosowywania wyglądu i sposobu kreślenia wykresów umożliwia czytelną prezentację nawet dużej ilości informacji, a możliwość zapisywania zdefinio­wa­nych stylów i wyglądów mapy pozwala na ich generowanie bez konieczności każdora­zo­wego ustawiania opcji wyświetlania.

Mapy STATISTICA