Co nowego w wersji 3.0 Zestawu Skoringowego STATISTICA

Przy projektowaniu nowej wersji Zestawu Skoringowego STATISTICA szczególny nacisk położyliśmy na uwzględnienie sugestii dotychczasowych użytkowników rozwiązania, tak aby jeszcze bardziej uprościć i przyspieszyć proces budowy i oceny kart skoringowych oraz dostarczyć dodatkowe narzędzia zgodnie z oczekiwaniami użytkowników systemu.

Wprowadzone rozwiązania powinny zadowolić zarówno użytkowników używających programu dla celów analizy ryzyka kredytowego i operacyjnego jak również osoby wykorzystujące nasz program w marketingu (skoring marketingowy), medycynie (skoring medyczny) i innych dziedzinach biznesu i nauki.

Wersja 3.0 Zestawu Skoringowego składa się obecnie z 10 modułów. W nowej wersji dodano dwa moduły:

  • Modele skoringowe typu SURVIVAL – moduł umożliwia budowę modeli skoringowych za pomocą proporcjonalnego hazardu Coxa, który poza czynnikami wpływającymi na zmienną zależną pozwala uwzględnić również czas zajścia analizowanego zdarzenia. Modele te pozwalają nie tylko określić prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia ale również czas w jakim osiągnie ono dany (krytyczny) poziom – np. kiedy dana osoba przestanie spłacać kredyt bądź kiedy odejdzie do konkurencji
  • Analiza VINTAGE – moduł pozwala na monitorowanie stanu portfela kredytów w kolejnych miesiącach spłaty. Umożliwia przygotowanie raportu w zależności od celu kredytów, ich statusu, liczby dni przeterminowania oraz wieku kredytobiorców. Raporty w postaci tabelarycznej są uzupełnione zestawem wykresów pozwalających na łatwiejszy monitoring portfela kredytów i interpretację zachodzących zmian.

Dodatkowo wprowadzono szereg zmian i udoskonaleń do pozostałych ośmiu modułów, z których najważniejsze to: