STATISTICA Enterprise QC – Operatorzy


Operatorzy korzystający z STATISTICA Enterprise QC na hali produkcyjnej mają dwa podstawowe zadania: wprowadzanie danych oraz monitorowanie jakości określonej grupy produktów i procesów produkcji. Dane mogą być wprowadzane do programu z klawiatury, z przyrządów pomiarowych, czytników kodów kreskowych, sterowników PLC lub z urządzeń automatycznie gromadzących dane.

Operatorzy QC

Gdy operatorzy logują się w STATISTICA Enterprise QC, system rozpoznaje ich uprawnienia i przyznaje im dostęp tylko do tych etapów produkcji z którymi są powiązani.

Karty kontrolne są uaktualniane w czasie rzeczywistym wraz z wprowadzaniem nowych danych. Użytkownik określa reakcję systemu na sytuację, gdy proces przebiega poza kontrolą, ma nielosową zmienność lub kiedy wystąpi przesunięcie wartości średniej – może to być sygnał dźwiękowy, operator może zostać poproszony o podanie przyczyny oraz działania związanego ze zdarzeniem, może zostać wysłany e-mail do inżyniera jakości, linia produkcyjna może zostać zatrzymana itp. System można tak skonfigurować, że karta kontrolna będzie się pojawiać na ekranie monitora tylko wtedy, gdy wystąpią problemy.

Logowanie

Logowanie STATISTICA

Użytkownicy mają własne identyfikatory oraz hasła. STATISTICA Enterprise QC rozpoznaje użytkownika i jego uprawnienia i dostosowuje środowisko systemu zgodnie z określonymi prawami dostępu i zakresami odpowiedzialności.

Prosty w obsłudze interfejs do wprowadzania danych

interfejs do wprowadzania danych

Okna wprowadzania danych zostały zaprojektowane najprościej jak tylko można – z myślą o osobach z niewielkim doświadczeniem w obsłudze komputera.

Monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym

Monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym

Wraz z wprowadzaniem danych, karty kontrolne mogą być uaktualniane w czasie rzeczywistym.

Automatyczne ostrzeganie

Użytkownik definiuje zdarzenie mające nastąpić w przypadku rozregulowania procesu – może to być komunikat o konieczności podjęcia określonych działań, alarm dźwiękowy, e-mail wysłany do inżyniera jakości, zatrzymanie linii produkcyjnej itp.