Mapy


STATISTICA mapyProgram Mapy jest dodatkiem do oprogramowania STATISTICA umożliwiającym wizualizację danych na dostępnym zestawie map. Umożliwia generowanie wykresów kołowych i słupkowych, a także kolorowanie tła wartościami zadanej zmiennej.

Ustawienia wyglądu mapy oraz położenia jej elementów składowych można w wygodny sposób zarówno zapisać jak i wczytać z pliku.

Użytkownik ma do dyspozycji mapy między innymi:

 • Polska w podziale na województwa (stary podział)
 • Polska w podziale na województwa (nowy podział)
 • Polska w podziale na powiaty
 • Mapy województw w podziale na powiaty
 • Możliwość importu własnych map z formatu Shapefile
 • Edycję raz utworzonego wykresu
 • Automatyzacje pracy z pomocą makr.

STATISTICA mapy

Program STATISTICA Mapy umożliwia graficzne przedstawienie danych dotyczących jednostek administracyjnych, na dostępnych szablonach map, z podziałem na województwa oraz powiaty, a w najnowszej pełnej wersji, także na gminy. Użytkownicy mogą również wykorzystywać własne szablony map poprzez wczytanie plików w formacie *.shp, zawierających np. inne podziały lub dodatkowe obiekty (rzeki, drogi itp.).

Dzięki interakcyjnemu środowisku pracy generowanie map oraz sterowanie ich opcjami jest proste, efektywne i szybkie. Szeroki wybór opcji dostosowywania wyglądu i sposobu kreślenia wykresów umożliwia czytelną prezentację nawet dużej ilości informacji, a możliwość zapisywania zdefiniowanych stylów i wyglądów mapy pozwala na ich generowanie bez konieczności każdorazowego ustawiania opcji wyświetlania, a dodatkowo wygenerowana mapa jest dostępna jako makro SVB.

Wybrane funkcje programu STATISTICA Mapy:

 • Kolorowanie tła obszarów wartościami zadanej zmiennej (kilka predefiniowanych palet do wyboru, możliwość ustalenia palety użytkownika, możliwość ustalenia własnych granic dla przedziałów legendy, możliwość zapisu/wczytania palety kolorów z/do pliku)
 • Generowanie wykresów kołowych i słupkowych (możliwość ręcznej zmiany wielkości wykresu, możliwość ręcznego ustalenia jego położenia, możliwość zmiany skalowania wysokości słupka względem wiersza/kolumny/całości)
 • Wyświetlanie etykiet tekstowych pobranych z zadanej zmiennej lub zmiennej zawierającej mapowanie elementów wraz z formatowaniem zadanych przez użytkownika (kolor, krój itp.), oraz ręczną korekcją położenia etykiety względem innych elementów wykresu
 • Różne poziomy wyświetlania elementów obszaru – aktywny, nieaktywny, ukryty.
 • Rodzaj i grubość linii rysowanych jako granice może być zmieniana przez użytkownika
 • Możliwość zapisu/odczytu z i do pliku wszystkich opcji wyglądu mapy.
 • Możliwość zarejestrowania wygenerowanej mapy (z wizualizacją danych) w postaci makra SVB
 • Prezentacja danych na własnych szablonach map, dzięki możliwości wczytania plików w formacie *.shp zawierających np. inne podziały administracyjne, dodatkowe obiekty (rzeki, drogi, itp.) lub dotychczas niedostępne kraje.

W najnowszej wersji STATISTICA Mapy wprowadzono różne usprawnienia::

 • dodatkowe szablony map:
  • podział Polski na gminy (dostępne tylko w pełnej wersji),
  • podział Polski na okręgi wyborcze,
  • podział Polski na obszary NUTS2 (regiony),
  • zaktualizowana mapa Europy,
 • zmienny promień wykresu kołowego zależny od wartości ze zmiennej,
 • ulepszony algorytm i kreator importu plików *.shp.