ETL (Extract, Transform and Load)


STATISTICA Extract, Transform, and Load (ETL) jest dodatkowym narzędziem do zarządzania danymi dostępnym dla platformy Enterprise.

Jest rozwiązaniem klasy ETL rozwiązującym problemy odpowiedniego przygotowania i agregacji danych pochodzących z wielu źródeł, gdy cześć z nich zawiera dane o działających w czasie rzeczywistym procesach technologicznych (np. OSIsoft PI System lub podobny system bazodanowy – tzw. Process Historian), a innej zawierają dane statyczne (np. Oracle, Microsoft SQL Server).

Oprogramowanie zawiera moduły

  • Extract – służące do pobierania danych,
  • Transform – dokonuje agregacji i innych koniecznych transformacji,
  • Load – umieszcza przetworzone dane w arkuszu STATISTICA umożliwiając ich dalszą analizę.