Systemy korporacyjne


Linia produktów korporacyjnych STATISTICA została zaprojektowana jako platforma analityczna przeznaczona do pracy grupowej. Systemy korporacyjne zawierają taki sam zestaw metod analitycznych jak inne systemy z rodziny STATISTICA. Wszystkie procedury analityczne są rozmieszczone na serwerze dzięki temu korzystać z nich może równocześnie wiele osób. Dostęp do systemu jest możliwy poprzez klienta Windows lub przez przeglądarkę internetową zgodną ze standardami przemysłu informatycznego. Istnieje też możliwość wykonywania analiz poprzez platformę Citrix z wykorzystaniem sieci WAN.

Systemy korporacyjne

Dwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów przekonało nas, że głównymi czynnikami wpływającymi na stopień wykorzystania narzędzi analitycznych w przedsiębiorstwie są:

  • Łatwość użycia: Większość użytkowników nigdy nie zaakceptuje systemu, który nie jest wyposażony w intuicyjny interfejs, nawet jeśli będzie on zawierał potężne narzędzia analityczne.
  • Integracja z repozytoriami danych: Dostęp do danych często pociąga za sobą długotrwałe konsultacje pomiędzy osobami, które pragną uzyskać pewne informacje z repozytorium, a osobami, które rozumieją model danych używany w organizacji i wiedzą, w jaki sposób uzyskać żądaną informację.
  • Współpraca: Pracownicy organizacji najczęściej wykonują zadania, których wynik zależy od jakości współpracy z wieloma innymi osobami.

Firma StatSoft odnosi się z pełnym zrozumieniem do organizacji, w których istniejący stan rzeczy nie pozwala na korzystanie z bogactwa zgromadzonych i przechowywanych danych. Pracownicy tych organizacji mogliby czerpać korzyści z informacji zgromadzonych w repozytoriach, jednak uniemożliwia im to szereg barier i trudności. To czego potrzebują, to zintegrowany system służący do wykonywania zapytań do baz danych, zgłębiania danych (data mining), stosowania zaawansowanych technik analizy i wizualizacji danych, umożliwiający bezpieczną wymianę informacji i współpracę.

Proszę sobie wyobrazić system, w którym każdy pracownik a) posiada wymagane uprawnienia i b) jednym kliknięciem uruchamia wybraną z listy analizę i automatycznie otrzymuje wyniki oparte na najświeższych danych, jakie napłynęły do systemu. Osoba ta nie potrzebuje informacji na temat tego, gdzie i w jaki sposób przechowywane są dane służące do analizy, a jedyne co musi znać, to nazwa analizy, którą chce wykonać. o całą resztę troszczy się korporacyjny system STATISTICA.

Systemy korporacyjne STATISTICA oferują następujące grupy funkcjonalności:

  • Połączenie z repozytoriami danych: STATISTICA jest konfigurowana wewnątrz organizacji w celu integracji z istniejącymi repozytoriami danych. Dane takie można następnie w łatwy sposób analizować, wykorzystując szereg technik zawartych w systemie.
  • Szablony analiz: STATISTICA przechowuje definicje szablonów analiz, które mogą być uruchamiane zarówno ręcznie jak i automatycznie. Szablony te mogą mieć sztywno ustalone parametry umożliwiając jedynie ich uruchomienie, jak też mogą pozwalać na zmianę parametrów analizy w zależności od wymagań użytkownika.
  • Interakcyjne filtrowanie: STATISTICA dostarcza zestaw narzędzi do filtrowania danych, ukrywając przed użytkownikiem złożoność modelu danych i języka zapytań (SQL). Użytkownik korzysta z łatwego w użyciu menu, w którym prezentowana jest interesująca go grupa zmiennych (na przykład: nazwa produktu, czas, zakres ), z których może wybrać dane, którymi jest zainteresowany.
  • Raporty: STATISTICA umożliwia generowanie raportów na podstawie określonego wcześniej, dostosowanego do potrzeb użytkownika szablonu. Szablon ten określa układ strony oraz format wygenerowanego raportu. STATISTICA zawiera także mechanizmy umożliwiające automatyczne generowanie raportów w zadanych odstępach czasu.
  • Bezpieczeństwo i system uprawnień: w systemie, z którego korzysta wielu użytkowników, traktowanie wszystkich w ten sam sposób jest zazwyczaj niecelowe (lub nawet niebezpieczne). Każdy pracownik (lub grupa pracowników) ma zwykle odmienny od innych zakres obowiązków i uprawnień. STATISTICA przechowuje informacje na temat działań, jakie użytkownik może wykonać podczas korzystania z systemu. Dzięki temu użytkownik nie ma możliwości korzystania z analiz czy raportów, które są dla niego nieistotne.

System STATISTICA jest platformą analityczną doskonale integrującą się z repozytoriami danych, wykorzystując swoje wyżej wymienione zalety.

Firma StatSoft oferuje usługi związane z instalacją, dostosowaniem środowiska, konsultacje z zakresu statystyki oraz szkolenia, by zapewnić udane wdrożenie systemu STATISTICA i zaspokoić wszelkie Państwa oczekiwania.