Prognozowanie z wykorzystaniem STATISTICA Data Miner

Prognozowanie z wykorzystaniem STATISTICA Data Miner

Analitycy StatSoft specjalnie dla firmy Randstad, dostawcy rozwiązań z zakresu doboru personelu i usług HR, opracowali dedykowane rozwiązanie prognostyczne w oparciu o oprogramowanie STATISTICA Data Miner.

Cały proces wykonania prognozy zapotrzebowania na pracowników w firmach oferujących pracę czasową realizowany jest przez jedno kliknięcie, a prognozy są na bieżąco aktualizowane wraz z napływem nowych danych. Opracowane prognozy okazały się każdorazowo niezawodne, a STATISTICA Data Miner stał się podstawą planowania w firmie Randstand.

Więcej informacji ….