Prezentacje z seminarium „Statystyka w badaniach biomedycznych”

Prezentacje z seminarium ?Statystyka w badaniach biomedycznych? style=

Dostępne są prezentacje z seminarium „Statystyka w badaniach biomedycznych”, które poświęcone było problematyce wykorzystania podejścia statystycznego do planowania badań w medycynie oraz zastosowaniu metod analizy danych przy opracowywaniu wyników badań medycznych. Podczas seminarium zaprezentowaliśmy również nowe funkcjonalności w najnowszej wersji Zestawu Medycznego STATISTICA.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami i krótkimi relacjami filmowymi z tego seminarium.