Prestiżowy tytuł „BEST OF” dla Zestawu Skoringowego STATISTICA


W przeprowadzonym w Niemczech konkursie INNOVATIONSPREIS IT, którego celem jest wyłonienie innowacyjnych produktów, Zestaw Skoringowy STATISTICA otrzymał prestiżowy tytuł “BEST OF” w kategorii „Finanse”. Niezależne jury składało się z naukowców, specjalistów IT i dziennikarzy, którzy oceniali zgłoszone rozwiązania pod kątem innowacyjności, uzyskiwanych korzyści i przydatności dla MŚP.