Premiera: Statistica Interactive Visualizations & Dashboards

Webinarium

W rodzinie Statistica pojawił się nowy produkt zawierający narzędzia do wizualizacji danych dla analityków biznesowych: Statistica Interactive Visualizations & Dashboards. Program umożliwia szybkie tworzenie wizualizacji w postaci pulpitów, dzięki którym można od ręki badać złożone zbiory danych i uzyskiwać odpowiedzi na pytania biznesowe. Używając interakcyjnej wizualizacji użytkownik jest w stanie odkryć wzorce i prawidłowości w danych, znaleźć nietypowe przypadki i uzyskać wskazówki, a w efekcie szybciej podejmować kluczowe decyzje. Pulpity Statistica Interactive Visualizations & Dashboards umożliwiają drążenie danych, interakcyjne zadawanie filtrów i wizualizację danych strumieniowych w czasie rzeczywistym.