Praktyczna statystyka w medycynie i farmacji – planowanie badań i opracowywanie wyników

w marcu 2008 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez firmę StatSoft Polska seminarium poświęcone zastosowaniom analizy danych w medycynie i farmacji.


Spotkanie przeznaczone było dla praktyków stosujących lub zamierzających stosować analizę danych w badaniach  medycznych i farmacji. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili  się  pracownicy m.in. Adamedu, Uniwersytetów Medycznych w Łodzi i Poznaniu, Centrów Onkologii w Warszawie i   Krakowie. Jeden z referatów przedstawiał Andrzej Stanisz, pracownik Collegium Medicum UJ i autor jednego z najpopularniejszych podręczników do statystyki:
„Przystępnego kursu statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny”.